กำนันตำบลโนนขมิ้น ประธานชมรมคนหัวใจเพชร จิตอาสาสร้างบ้านเพื่อคนพิการ ในชุมชนโนนขมิ้นจำนวน 2 หลัง

คนหัวใจเพชรและคนหัวใจหินงดเหล้าเข้าพรรษาชุมชนโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู นำโดยกำนันคำแสน แสงค้อม กำนันตำบลโนนขมิ้น ประธานชมรมคนหัวใจเพชร ลงพื้นที่ทำงานจิตอาสาสร้างบ้านเพื่อคนพิการ ในชุมชนโนนขมิ้นจำนวน 2 หลัง🏠 ชุมชนโนนขมิ้น ใช้กลไกของชมรมคนหัวใจเพชร ภายใต้กระบวนการชมช่วยเชียร์ ในการหนุนเสริมช่วยเหลือพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง คนโนนขมิ้นอุ่นใจ บ้านใกล้บ้านไกลใครก็เรียกหาคนหัวใจเพชร💎💎#ชมรมคนหัวใจเพชร#อสคล.#ชุมชนคนสู้เหล้า#เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

กองบรรณาธิการ SDNThailand