ร้านค้าต้นแบบ ปฏิบัติตามกฏหมาย

25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ นายสฤษดิ์ รัตนวงษ์ นายอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า สถานประกอบการ ปฏิบัติตามกฏหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดยมีนายชาญศักดิ์ คลองสิงห์ สาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลงร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ “หัวข้อก่อนจะขาย รู้กฎหมายหรือยัง” ด้านนายศัตรูพ่าย คชราช ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดบึงกาฬกล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ร้านค้าหรือสถานประกอบการรู้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎหมายเหล้าบุหรี่ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการปฏิบัติตามกฏหมายและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ในโอกาสนี้เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบนได้ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ด้วย

กองบรรณาธิการ SDNThailand