ชุมชนแห่งการแบ่งปัน “ยามยากไร้เราไม่ทิ้งกัน”

ขอบคุณแม่บ้านจิตอาสาที่ช่วยกันทำอาหาร และ สูตรอาหารรสพระธรรมของหลวงพี่เจี๋ยบ ชมรมคนหัวใจเพชร อ.ไชยปราการ ชมรมสวดมนต์วันศีล หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ชมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นบ้านสันทราย หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาวัดสันทราย ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสันทราย พ่อหลวง ผู้ช่วย อบต. ชมรมสวดมนต์วันศีลบ้านแม่ทะลบ คณะกรรมการทุกท่าน ที่ร่วมด้วยช่วยกันมอบอาหาร ส่งนํ้าใจให้ผู้กักตัวและได้รับผลกระทบจากโควิด

พระครูวรสุตเขต กล่าวว่า “เราต้องก้าวต่อไปและเราไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิด-19” โดยจะบูรณาการหน่วยงานในชุมชน โดยเฉพาะชมรมคนหัวใจเพชร จะคอยดูแลเยียวยาสมาชิกในกลุ่ม นอกจากนั้น “เราไม่ทิ้งกัน” จะมีการติดตาม เยียวยาฟื้นฟู สร้างรายได้ให้กับสมาชิก