พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ คนหัวใจหินงดเหล้าครบพรรษาและคนหัวใจเพชรเลิกเหล้าตลอดชีวิต ปี2564

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายโชติ ฟางลอย ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดระยอง ร่วมกับ ประชาคมงดเหล้าตำบลนิคมพัฒนา

นำโดยนายสมควร ไชยสงค์ จัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ คนหัวใจหินงดเหล้าครบพรรษาและคนหัวใจเพชรเลิกเหล้าตลอดชีวิต ปี2564 โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตร และ นายสมควร ไชยสงค์ ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าตำบลนิคมพัฒนา กล่าวรายงานมีผู้เข้ารับใบประกาศจำนวน 52 คน ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลริคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง#ชุมชนคนสู้เหล้า#เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดระยอง#โครงการประชาคมงดเหล้าและเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง จังหวัดระยอง#สคล.ตะวันออก#สสส.

กองบรรณาธิการ SDNThailand