YSDN จ.หนองบัวลำภู รณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกาชาดปลอดเหล้า

YSDN “แกนนำเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง จ.หนองบัวลำภู ” รณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกาชาดปลอดเหล้า ในพื้นที่จัดงาน

“สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565” ตามประกาศจังหวัดเรื่อง “ห้ามดื่มห้ามจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงาน” ลงนามโดยนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู21-27 มีนาคม 2565 ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู#YSDN#สสส.#เครือข่ายงดเหล้า#เครือข่ายงดเหล้าหนองบัวลำภู