12 ชุมชน ของจังหวัดระยอง จัดทำแผนโครงการประชาคมงดเหล้าและเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง จังหวัดระยอง ปี2565

วันที่ 20 มีนาคม 2565 นายโชติ ฟางลอย ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดระยอง ร่วมกับ สคล.ภาคตะวันออก จัดประชุมผู้ประสานงานระดับพื้นที่จำนวน 12 ชุมชน ของจังหวัดระยอง เพื่อจัดทำแผนโครงการประชาคมงดเหล้าและเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง จังหวัดระยอง ปี2565 ประเด็นกิจกรรมที่ร่วมคิดร่วมคุย ที่จะเริ่มทำในปีนี้ – รณรงค์ให้ความรู้กับร้านค้าให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตอนเวลา- งดเหล้าเข้าพรรษา ใน 12 ชุมชน- อบรมเด็กและเยาวชน- ส่งเสริมการนำชุมชนให้มีผลร่วมมากขึ้น(บ้าน/วัด/โรงเรียน)- ด่านชุมชนณ หาดแสงจันทร์รีสอร์ท ตำบลเนินพระอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี#โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)#สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)#เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก#ชุมชนคนสู้เหล้า#เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดระยอง

กองบรรณาธิการ SDNThailand