สำนักเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปัตตานี จัดเวทีถอดบทเรียนชุมชนคนสู้เหล้า

วันที่6มีนาคม2565 สำนักเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปัตตานี จัดเวทีถอดบทเรียนชุมชนคนสู้เหล้า 4ชุมชน ประกอบด้วยชุม บ้านห้วยเงาะ เกาะวิหาร โดนการนำของท่านกำนันสมหมาย ศุกรวัติ กำนันแนบทอง ชุมชนบ้านควน อำเภอปะนาเระ โดยผู้ใหญ่ประทีป จุบกิจ ชุมชน บ้านยาบี อำเภอหนองจิก โดยท่าน สอบต.จันทิยา พัทบุรี และผู้ใหญ่ประพันธ์ และชุมชน บ้านแป้น อำเภอสายบุรี โดยท่าน ผอ.อุทัย กุยรัตน์ ผอ โรงเรียน บ้านแก่วมะแป้น เป็นการถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน ชุมชน คนเหล้า จุดเด่น แต่ละขุมชน รวมถึงการต่อยอด งาน การบูรณาการในพื้นที่ และ การท่องชุมชม และการ คัดเลือกแต่งตั้งชมชนคนหัวใจเพชร ระดับจังหวัดปัตตานี เพื่อขับเคลื่อนงาน งดเหล้าในพื้นที่ต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand