เครือข่ายองค์กรงดเหล้าเข้าร่วมการประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อพัฒนาเป็นตำบลต้นแบบปลอดเหล้า ด้วยการจัดสภาพแวดล้อม จัดกระบวนการชมช่วยเชียร์คนสู้เหล้า

16 มีนาคม เครือข่ายองค์กรงดเหล้าเข้าร่วมการประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง โดยนายเพทาย จรกระโทก ปลัดอาวุโสเป็นประธาน ในโอกาสนี้ได้ทำประชาคมร่วมกันกับผู้ใหญ่บ้านทั้ง 12 ตำบลในการดำเนินการชุมชนคนสู้เหล้า ในพื้นที่ ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง เพื่อพัฒนาเป็นตำบลต้นแบบปลอดเหล้า ด้วยการจัดสภาพแวดล้อม จัดกระบวนการชมช่วยเชียร์คนสู้เหล้า สร้างมาตราการชุมชน จัดระเบียบงานบุญประเพณี งานเทศกาลปลอดเหล้า สร้างพื้นที่ปลอดภัยเด็กเยาวชน และหนุนเสริมกิจกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหารปลูกผักสมุนไพรสู้โควิด -19ณ ศาลาประชาคมบ้านท่าอุทัยเหนือ ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

กองบรรณาธิการ SDNThailand