สร้างพลังทีม สคล.จังหวัดพิจิตร

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง ลงพื้นที่เสริมพลังสร้างเครือข่าย สคล.จังหวัดพิจิตร เพื่อสร้างทีมงานขับเคลื่อนงานงดเหล้าจังหวัดพิจิตร วิเคราะห์ชุมชน และต้นทุนแกนนำที่เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย แกนนำชุมชนเขตเทศบาลเมืองพิจิตร จำนวน 21 คน กิจกรรมประกอบด้วย กระบวนการสร้างพลังเครือข่าย ค้นหาแกนนำขับเคลื่อนงาน สคล.จังหวัดพิจิตร และกิจกรรมระดมความคิด “วิเคราะห์ชุมชน” จัดโดย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง สนับสนุนโดย กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กองบรรณาธิการ SDNThailand