คนหัวใจเพชร คนหัวใจหิน คนหัวใจเหล็ก” สู่แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” เลิกเหล้าสร้างอาชีพ”

ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 YSDN เวียงชัย ร่วมกับ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย , สสจ.เชียงราย และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ “คนหัวใจเพชร คนหัวใจหิน คนหัวใจเหล็ก” สู่แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” เลิกเหล้าสร้างอาชีพ” จังหวัดเชียงราย

วันนี้จัดกิจกรรมรุ่นที่ 1 จำนวน 34 คนจากเครือข่ายชมรมคนหัวใจเพชร อำเภอพาน อำเภอเทิง อำเภอเวียงชัย หลักสูตรการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด การเลี้ยงปลาน้ำจืด เพาะเลี้ยงแหนแดง ผลำ กบนา และปลาสวยงาม ต่อยอดโครงการแจกพันธุ์ปลา “ฟางมา ปลาไป” เพื่อลดการเผาใช้ฟางข้าวทำอาหารปลา

กองบรรณาธิการ SDNThailand