ชมรมคนหัวใจเพชร จัดงานเดินวิ่ง.. สานพลังเครือข่ายบูรณาการ

#คำตอบอยู่ที่ชุมชนถอดประสบการณ์#กลยุทธ์.. ร่วมจัดงานเดินวิ่ง.. สานพลังเครือข่ายบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานบูรณาการทุกภาคส่วน.. เริ่มจากต้นทุน”คนหัวใจเพชร” (เลิกเหล้าตลอดชีวิต)​ที่เป็นผอ.โรงเรียนได้นำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยจัดงานเดินวิ่งถือเป็นโอกาสเชื่อมงานทั้งในบทบาทภาคราชการ(ก้าวท้าใจ)​ มาสร้างการรับรู้สู่การปฏิบัติจริง.. การป้องกันนักดื่มหน้าใหม่(สถานศึกษาปลอดบุหรี่สุรา)​เชื่อมองค์กรงดเหล้าเข้ามาหนุนสนับสนุนคนหัวใจเพชรให้ขยายงานถ่ายทอดประสบการณ์โดยการนำของผู้อำนวยการโรงเรียน.. การสนับสนุนทุนอุปกรณ์การศึกษาคือโอกาสสร้างคนสร้างชาติกลุ่ม/ชมรม/สโมสรรับรู้ให้การสนับสนุนได้แบ่งปันได้แลกเปลี่ยนได้ช่วยเหลือผ่านกิจกรรมดีดีที่ทุกคนทุกฝ่ายทำได้หากได้ทำ

#เดินวิ่งคือเครื่องมือ#กิจกรรมร่วมของครอบครัวเดินวิ่ง#พลังเครือข่าย

กองบรรณาธิการ SDNThailand