ภาคตะวันออก ร่วมออกตรวจร้านค้าบริเวณภายในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ไม่พบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มีคลิป)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดสระแก้ว นำโดยผู้ใหญ่บ้านนายพัฒนา พรมเผ่า ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดสระแก้ว

ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กลุ่ม อสม. ฝ่ายปกครอง เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก ร่วมออกตรวจร้านค้าบริเวณภายในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ไม่พบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญนโยบายงดเหล้า และท่านได้มีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและดำเนินการร้านค้าโดยท่านปลัดจังหวัด ไม่ให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณจัดงาน โดยมีปกครองเดินตรวจภายในงานตลอด และการจัดงานเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค บอกได้ถึงความสำเร็จจากทุกๆหน่วยงานที่ร่วมแรงร่วมใจกัน ให้เป็นงานกาชาดปลอดเหล้าณ อุทยานแห่งชาติพุทธมณฑลสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว#เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดสระแก้ว#เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก(สคล.)#สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

กองบรรณาธิการ SDNThailand