SDNTHAILANDติดต่อ ประสานคลังสื่อรณรงค์

คลังสื่อเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
36 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 13 ถ.โพธิ์แก้ว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทร 02 041-1335 , Fax . 02-041-1335


ติดต่อเรา

ติดต่อ ประสานงาน

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
110/287-288 ม.6 ซอยโพธิ์แก้ว แยก 4 ถ.โพธิ์แก้ว
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทร 02 948 3300 , Fax สคล. 02 948 3930,
Fax สปอนเซอร์ชิป 02 948 3302