หนูน้อยวัยใสรู้ทันภัย เหล้า-บุหรี่ (วันเด็กแห่งชาติจังหวัดสงขลา)

วันที่ 14 มกราคม 2566 ณ สนามติณสูลานนท์ จ.สงขลา เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสงขลา กลุ่มแกนนำเยาวชน YSDN สงขลา พร้อมด้วย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. จับมือร่วมกับ อบจ.จังหวัดสงขลา และ ภาคีเครือข่ายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 2566

พิธีเปิดกิจกรรมเวลา 10.00 น. โดยนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมรับชมการแสดงของเด็ก ๆ เยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ ภายในงานพบกับฐานกิจกรรมวันเด็ก 10 ฐานกิจกรรม จาก 10 หน่วยงาน กระตุ้นสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมให้แก่ เด็กและเยาวชน สำหรับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้ร่วมจัดกิจกรรม ฐาน “หนูน้อยวัยใส รู้ทันภัย เหล้า – บุหรี่” เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชน จาก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ ป้องกันนักสูบนักดื่มหน้าใหม่ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรมภายในฐานประกอบไปด้วย การสันทนาการ สร้างสีสันภายในงาน โดยกลุ่มพี่ๆ YSDN จังหวัดสงขลา เกมส์ตอบคำถาม เกมส์แว่นจำลองการเมา เกมส์ต่อจิ๊กซอว์ เกมส์เป่าลูกโปงวัดพลังปอด ที่สร้างความสนุกสนานแก่ผู้เข้าร่วมงานตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ พร้อมสอดแทรกข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโทษ และความอันตรายจากสุรา บุหรี่ สารเสพติด ซึ่งจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก ด้านภัย เหล้า บุหรี่ รวมถึงการชวนผู้ปกครองในการลดการดื่มและการสูบบุหรี่ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี ให้แก่ เด็กและเยาวชน เป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งความสนุกและความรู้ไปพร้อม ๆ กัน