จ.ชุมพรจัด วิ่งท่องเที่ยวชุมชนในวันแห่งความรัก “ชุมชนศูนย์เรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงตำบลเขาค่าย”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ทางอสม.ตำบลเขาค่าย และคนในชุมชนได้ร่วมกัน  

จัดงานเดินวิ่ง โอบเขา กอดเรา แลเเกรนด์เเคนย่อน สุขภาพดีที่เขาค่าย ณ วัดโรจน์ดำริ ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ในรูปแบบตามมาตรการการควบคุมโรคโควิด19 เพื่อชวนคนในชุมชนออกมาทำกิจกรรมที่ดีเพื่อสุขภาพในช่วงโควิด ในเส้นทางการท่องเที่ยว เป็นระยะทาง 5 km  โดยเริ่มวิ่งจาก รพ.สตเขาค่าย ไปจนถึงวัดโรจน์ดำริ ทำให้ได้ผ่านเส้นทางธรรมชาติที่สวยงาม แหละสถานที่ท่องเที่ยวลานหินตั้ง ไปจนถึงคลองหินดำ และแกรนก์แคนย่อนในวัดโรจน์ดำริ  เงินรายได้จากการระดมทุนทั้งหมดจะจัดเข้าชมรมอสม.ตำบลเขาค่าย

นางวรินอำไพ ศรีอำภา ประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดชุมพร กล่าวว่า

ทางแกนนำชุมชน และทีมคนหัวใจเพชร ใน อ.สวี จ.ชุมพร ได้จับมือกัน จัดกิจกรรมวิ่งโอบเขา-กอดเรา- แลแกรนด์แคนย่อนฯ เพื่อ รณรงค์การท่องเที่ยวชุมชน และร่วมออกกำลังกาย ภายใต้สถานการณ์โควิด19 ที่ทุกคนต้อง มีความพร้อมเตรียมร่างกายให้แข็งแรง

โดยมี ผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน ทั้งนี้ต้องขอบคุณ สคล.และภาคส่วนต่าง ๆ ที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และทางชุมชนจะจัดงานในเทศกาลวันแห่งความรักทุกปี

กองบรรณาธิการ SDNThailand