โคราชเมืองน่าอยู่ ปลอดเหล้าปลอดภัย ห่างไกล อบายมุข

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมืองพร้อมด้วยกรรมการกองทุนฯ นำโดย นพ.สุรเชษฐ์ ถิตนิรามัย รองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คนที่ 2 และผู้บริหาร สสส. ลงพื้นที่โครงการ “โคราชเมืองน่าอยู่ : คนเข้มแข็ง ท้องถิ่นแข็งแรง” เพื่อร่วมรับฟังการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. และภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ ณ โรงเรียนหินดาด  วิทยา ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง และ โรงเรียนลาหร่ายวิทยาคม ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ประเต็นตำบลสุข เปิดให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ สร้างพื้นที่ทางปัญญา เสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งมีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เข้าร่วมกว่า 500 คน

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่ยานานกว่า 2 ปี ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องคำนึงถึงการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. และภาคีเครือข่าย จึงจำเป็นต้องติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาเป็นโจทย์สำคัญในการวางแผนการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้ได้มากที่สุด ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุน และเป็นกำลังสำคัญในการทำงาน โดยเฉพาะภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ สะท้อนปัญหาและพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การวางมาตรการแนวทางป้องกันและแก้ใขร่วมกัน เชื่อว่า ความแข็งแรงของชาวโคราช จะจุดประกายให้พื้นที่อื่นๆ เห็นความสำคัญของงานสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการพัฒนาประเทศและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะให้เกิดขึ้นรอบตัวต่อไป” นายพลพีร์ กล่าว

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่เพื่อสร้างเครือข่ายสุขภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดเป็นเมืองแห่งสุขภาวะ โดย จ.นครราชสีมา เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องกว่า 1,000 โครงการ มีเครือข่ายทางสุขภาพกว่า 350 องค์กรในระดับพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะการขับเคลื่อนงาน

ทางด้านนางสมควร งูพิมาย ผู้ประสานงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมออกบูธกิจกรรมครั้งนี้ เล่าว่า การทำงานประเด็นรณรงค์งดเหล้า เป็นงานที่ช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา เน้นเป็นการป้องกัน มากกว่าจะได้ไม่ต้องมาคอยแก้ปัญหา การทำงานกับเด็ก เยาวชน สร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งเราต้องเอาใจใส่คอยหากิจกรรมให้ทำเสมอ สำหรับกิจรรมครั้งนี้โดยร่วมออกบูธเล่าเรื่อง “งดเหล้าของชาวโคราช”  มีคนต้นแบบตั้งแต่เด็ก เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มในครอบครัว มีคนต้นแบบเลิกเหล้าแล้วสุขภาพดี แข็งแรง สร้างแรงบันดาลใจให้วิ่งออกกำลังกายทุกเช้าเป็นตัวอย่างในชุมชน และช่วยลดผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพื้นได้

กิจกรรมในบูธจะโชว์นวัตกรรมการทำงานช่วงที่โควิด-19 ระบาด ชุมชนพิมายเราทำตลาดนัดแบ่งปัน 5 บาท เป็นพวกพืชผักต่างๆในท้องถิ่น พริกขี้หนู มะเขือเทศ และที่ได้รับการตอบรับอย่างคึกคักก็คือน้ำดื่มทางเลือกทดแทนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นน้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาว สูตรเด็ด เสริมด้วยทั้งน้ำอัญชันน้ำผึ้งและน้ำตะไคร้น้ำผึ้ง ที่ใช้ดื่มในช่วงโควิดอย่างแพร่หลาย ตบท้ายมื้อเที่ยงด้วยผัดหมี่เมืองพิมาย มีเสียงชื่นชมมว่าอร่อยๆมากอีกด้วย

นักสื่อสาร องค์กรสุขภาวะ