ร่วมอาลัย บุคคลต้นแบบคนเลิกเหล้าเปลี่ยนชีวิต “ไข่ ในหมง” คนหัวใจเหล็ก จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 28 มกราคม 2565  เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบนเป็นตัวแทนเครือข่ายเครืองดเหล้าทั่วประเทศเพื่อเป็นเจ้าภาพสวดพระอณัตตลักขณสุตรในงานกุศลศพ นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ หรือ “พี่ไข่ ในหมง” บุคคลต้นแบบเลิกเหล้าเปลี่ยนชีวิต ใน จ.นครศรีธรรมราช และสังคมให้ความสนใจเป็นกระแสและ ได้รับเกียรติให้ เป็นวิทยากรในฐานะบุคคลต้นแบบ ในหลายเวที ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา โดยนายสุรัตน์ เสียชีวิตด้วยเป็นลมปัจจุบัน หมอให้ข้อมูลว่าร่างกายดื่มเหล้าอย่างหนักทำให้ตับสูญเสียจึงมีภูมิต้านทานที่น้อยมาก

ซึ่ง“พี่ไข่ ในหมง”  ได้ตั้งใจเลิกเหล้า เป็นระยะเวลา 2-3 ปี ตั้งแต่เกิดวิกฤติโควิด-19รอบแรก ด้วยครอบครัวประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนัก ตนเองก็ล้มเหลวทางอาชีพและดื่มเหล้าจนสังคมรอบข้างรังเกียรติ จึงตัดสินใจ เลิกเหล้าเข้าพรรษาและเลิกเหล้าจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งกลับตัวทำอาชีพและช่วยเหลือสังคม จนสังคมรอบข้างเปลี่ยนเป็นรักใคร่และยอมรับของชุมชน 

นายกัณตนัช รัตนวิก ผู้ประสานงานชุมชนสู้เหล้าเครือข่ายงดเหล้าภาคใต้ตอนบนกล่าวว่า

ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของพี่ไข่ในหมง สร้างความเสียใจให้ตนและทีมงานอย่างมาก จึงประสานเครือข่ายเพื่อระดมทุนร่วมบุญในการช่วยเหลือ เนื่องจากฐานะครอบครัวพี่ไข่ยากจนและพี่ไข่เป็นกำลังสำคัญของครอบครัว ก่อนนี้ทางเครือข่ายงดเหล้าได้ ช่วยเหลือเคียงข้างพี่ไข่ตั้งแต่ ประกาศเลิกเหล้า โดยสนับสนุนเมล็ดพันธ์ผัก และ สนับสนุนแนวคิดและสื่อประชาสัมพันธ์รถพุ่มพวงให้ครอบครัวพี่ไข่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ด้วย สุขภาพที่พี่ไข่ดื่มเหล้าอย่างหนักมากว่าครึ่งค่อนชีวิตทำให้ร่างการสูญเสียภูมิต้านทานอย่างมากจึง เป็นลมและเสียชีวิตเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ทั้งนี้ทางเครือข่ายได้เป็นเจ้าภาพและช่วยเหลือครอบครัวและแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งตลอดจนต้องขอบพระคุณเครือข่ายงดเหล้าที่ระดมช่วยเหลือร่วมบุญในงานศพซึ่งเห็นถึงความเข้มแข็งและความอบอุ่นดั่งครอบครัวใหญ่ในนามเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

กองบรรณาธิการ SDNThailand