พัทลุง จัดเวทีเชิดชูเกียรติ ยกย่องบุคคลต้นแบบ งดเหล้าครบพรรษา “คนหัวใจหิน เหล็ก เพชร”

วันที่21มกราคม 2565เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพัทลุง “เชิดชูเกียรติยกย่องบุคคลต้นแบบ งดเหล้าครบพรรษา คนหัวใจหิน เหล็ก เพชร”ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง จากการขับเคลื่อนงานของชุมชน เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพัทลุง ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง “จัดเวทีเชิดชูเกียรติ ยกย่องบุคคลต้นแบบงดเหล้าครบพรรษา คนหัวใจหิน หัวเหล็ก และคนหัวเพชรประจำปี พ.ศ2564 เพื่อเชิดชูและให้กำลังใจบุคคลต้นแบบที่สามารถงดเหล้าครบพรรษาและเลิกได้อย่างต่อเนื่อง ในการขับเคลื่อนงานปี 2564 ที่ผ่านมาทำให้มีคนหัวใจหิน จำนวน 7 ท่าน (งดเหล้าครบ 3 เดือน) คนหัวใจเหล็ก จำนวน 8 ท่าน (งดเหล้าครบ 1-3 ปี) และคนหัวใจเพชร จำนวน 5 ท่าน (เลิกเหล้า 3 ปี ขึ้นไปจนถึงตลอดชีวิต)

ในเวทีครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอำเภอเขาชัยสน(นาย สมบูรณ์ เต็มชื่น) เป็นประธานมอบประกาศเกียรติบัตรให้บุคคลต้นแบบ พร้อมให้กำลังใจกับบุคคลที่กำลัง ลด ละ เลิก ต่อไป ท่านได้กล่าวว่า

การเลิกเหล้าเป็นเรื่องที่ยากและน้อยคนที่จะทำได้ แต่ถ้าจิตใจเราเข้มแข็ง มีเป้าหมายอย่างชัดเจน สักวันเราจะทำได้และเราจะภูมิใจกับมัน และวิธีการที่จะเริมเลิกได้ต้องเริมจากตัวเองเป็นสำคัญ ค่อยๆ ออกห่างสังคมวงเหล้าที่ร่วมตัวกันหลาย ๆคนมานั่งจิบคนเดียวเพื่อลดความอยาก เมื่อใช้วิธีการนี้บ่อย ๆจะทำให้การดื่มเหล้าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ ไม่สนุก และจะเริ่มไม่อยากดื่มและจะทำให้เลิกได้เองในที่สุดอันนี้เป็นวิธีการของผมเอง มาบอกกล่าวเพื่อเป็นแนวทางการเลิกอีกวิธีหนึ่งที่ทำแล้วได้ผลจริง ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน ลด ละ เลิก ได้อย่างถาวรและตลอดไปครับ

และยังได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ควนขนุนร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ และท่านได้กล่าวอีกว่ายินดีที่จะร่วมเดินเคียงข้างชุมชนในการทำงานงดเหล้าและยินดีสนับสนุนการทำงานของชุมชนอีกด้วย รวมทั้ง ผู้อำนวยการ โรงพยาลาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาดและชมรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลควนขนุนก็ร่วมเป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

กองบรรณาธิการ SDNThailand