จ.สตูล จัดเวทีเชิดชูเกียรติยกย่องบุคคลต้นแบบ งดเหล้าครบพรรษา “คนหัวใจหิน เหล็ก เพชร”

วันที่17มกราคม 2565เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสตูล“เชิดชูเกียรติยกย่องบุคคลต้นแบบ งดเหล้าครบพรรษา คนหัวใจหิน เหล็ก เพชร”ณ.ห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล จากการขับเคลื่อนงานของชุมชน เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสตูล ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)“จัดเวทีเชิดชูเกียรติ ยกย่องบุคคลต้นแบบงดเหล้าครบพรรษา คนหัวใจหิน หัวเหล็ก และคนหัวเพชรประจำปี พ.ศ2564 เพื่อเชิดชูและให้กำลังใจบุคคลต้นแบบที่สามารถ งดเหล้าครบพรรษาและลดละเลิกบุหรี่ได้อย่างต่อเนื่อง ในการขับเคลื่อนงานปี 2564 ที่ผ่านมาทำให้มี(คนหัวใจหิน) งดเหล้าครบพรรษาจำนวน 7 ท่าน ลดละเลิกบุหรี่ครบ4เดือนจำนวน 3ท่าน และคนหัวใจเพชรเลิกเหล้าและบุหรี่ตลอดชีวิต จำนวน 6 ท่าน ในเวทีครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก

นายอำเภอเมืองสตูล(นายยาลา ใบกาเด็ม) เป็นประธานมอบประกาศเกียรติบัตรให้บุคคลต้นแบบ พร้อมกล่าวให้กำลังใจกับบุคคลที่กำลัง ลด ละเลิกเหล้าและบุหรี่อย่างต่อเนื่องซึ่งท่านได้กล่าวว่า

การงดเหล้าและบุหรี่เป็นสิ่งที่ดี แม้บางคนอาจจะยากสำหรับเขาแต่กำลังใจคนในครอบครัวและคนรอบข้างเป็นสิ่งสำคัญจงสู้ต่อไป ยกตัวอย่างนายอำเภอไม่สูบบุหรี่ และคนที่ทำงานร่วมกับนายอำเภอหรือลูกน้อง ที่ทำงานจะต้องห้ามสูบบุหรี่ เป็นกฎของคนทำงานใกล้ชิดกับนายอำเภอที่ต้องปฎิบัติตามนายอำเภอยังกล่าวอีกว่า จะช่วยหนุนเสริมการรณรงค์เรื่องเหล้าและบุหรี่ในพื้นที่อำเภอเมือง ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงการป้องกันภัยอันตรายจากการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์และบุหรี่ และควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนในรุ่นต่อไป

นอกจากนี้ยังมีภาคีเครือข่ายร่วมเข้าร่วมงานได้แก่ – สาธารณสุขจังหวัดสตูล- อบต.ฉลุง- อบต.ควนขัน- อบต.ควนโพธิ์- อบต.เกตรี- เทศบาลตำบลคลองขุด- เทศบาลเมืองสตูล- ชุมชนจงหัว , ชุมชนกุบังจามัง , ชมรมคนหัวใจเพชร ต.คลองขุด- เครือข่ายงดเหล้าใต้ล่างณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลคลองขุด#สสส.#งดเหล้าใต้ล่าง#เครือข่ายงดเหล้า

กองบรรณาธิการ SDNThailand