YSDN ชวนเด็ก-เยาวชนทั่วประเทศ เขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคการเมือง หวังเกิดนโยบายปกป้องเด็ก-เยาวชน จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นของขวัญปีใหม่ และวันเด็ก ปี 2565 ที่จะมาถึงนี้

YSDN ชวนเด็ก-เยาวชนทั่วประเทศ เขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคการเมือง หวังเกิดนโยบายปกป้องเด็ก-เยาวชน จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นของขวัญปีใหม่ และวันเด็ก ปี 2565 ที่จะมาถึงนี้
สถานการณ์โรคระบาดโควิดทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ รัฐบาลจึงมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ โดยมีทิศทางส่งเสริมให้เกิดการขายและการทำการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เสรีมากขึ้น ซึ่งอาจมองข้ามถึงผลกระทบในด้านอื่นๆ โดยเฉพาะส่งผลกระทบต่อเด็ก-เยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ในขณะที่ปัจจุบันเด็ก-เยาวชน ซึมซับค่านิยมการดื่มจากวิถีชีวิต และการโฆษณา ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยใช้ตราสัญญลักษณ์ ของสินค้าอื่นที่คล้ายคลึงกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ตราเสมือน) โดยไม่มีคำเตือนให้ทราบถึงอันตราย ส่งผลให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่จำนวนหลายแสนคนต่อปี รวมถึงได้รับผลกระทบจากผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ เป็นเหยื่อจากคนเมา นำมาซึ่งความสูญสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของตัวเด็ก-เยาวชน และครอบครัว ที่สามารถพบเห็นได้จากสื่อต่างๆในชีวิตประจำวัน
ปัญหาของเครื่องดื่มแอลกอฮล์กับเด็ก-เยาวชน ควรเป็นสิ่งที่ต้องกังวลและให้ความสำคัญเป็นพิเศษจากผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายในประเทศ เพราะปัญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบุคลากรที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ที่พัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ดังนั้น นโยบายจึงไม่ควรคำนึงถึงเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว โดยปล่อยให้ธุรกิจแอลกอฮอล์ทำการตลาดอย่างเสรี และไม่มีการควบคุม ทั้งนี้ควรคำนึงถึงผลกระทบอื่นๆ ที่เป็นผลเสียเกี่ยวกับสุขภาพ สวัสดิภาพ และความปลอดภัยของเด็ก-เยาวชน
กลุ่มเยาวชน YSDN “Young Stop drink network” จึงขอเชิญชวนเด็ก-เยาวชนทั่วประเทศ เขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคการเมือง จำนวน 7 พรรคได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ, พรรคภูมิใจไทย,พรรคประชาธิปัตย์, พรรคชาติไทยพัฒนา, พรรคเพื่อไทย, พรรคก้าวไกล, พรรคเสรีรวมไทย ซึ่งมีโอกาสออกนโยบายต่างๆ เพื่อขอนโยบายปกป้องเด็กเยาวชนจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นของขวัญปีใหม่และของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2565

กองบรรณาธิการ SDNThailand