จังหวัดกระบี่ ยกระดับแหล่งเรียนรู้ชุมชน งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบนร่วมกับทีมนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้การประสานของนักวิชาการเครือข่ายงดเหล้าภาคใต้ตอนบนลงพื้นที่ ถอดบทเรียนการดำเนินงานของ ชุมชนศูนย์เรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงตำบลกระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมี ประชาคมงดเหล้าจังหวัดกระบี่ / รพสต.บ้านนาตีน / ทีมแกนนำอสม. /ชมรมคนหัวใจเพชรผู้ที่เป็นทีมขับเคลื่อนหลักในการชวน-ช่วย-เชียร์ คนเลิกเหล้าตลอดพรรษาและชวนเลิกเหล้าต่อเนื่องในชุมชน ซึ่งคนที่เลิกเหล้าสำเร็จและพลิกชีวิตจนเป็นที่ยอมรับของชุมชน โดยชุมชนตำบลกระบี่น้อย เป็นชุมชนต้นแบบในการขับเคลื่อนงานงดเหล้ามาตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบันและมีความเข้มแข็งด้านทีมงาน อสม.ในการชวน และ ช่วย คนดื่มเหล้า ในชุมชนให้เลิกเหล้า และเป็นที่ยอมรับในการขับเคลื่อนงาน 1-2 ปีทีมผ่านมา

นายสหัส ทุมรัตน์ ประธานประชาคมงดเหล้าจ.กระบี่กล่าวว่า เริ่มทำงานกับชุมชนกระบี่น้อยตั้งแต่ปี 2562 โดยเริ่มทำงานที่วัดโพธิ์เรียงด้านการรณรงค์การจัดงานบุญปลอดเหล้า และขยับมาสู่การทำงานกับ รพสต.บ้านสองแพรก ที่มี ผอ.รพสต.เป็นแกนนำสำคัญและได้ชวนทีม อสม.มาช่วยกันชวนคนเลิกเหล้า อีกทั้ง ในปี 2564 ทางผอ.รพสต.มีนโยบาย อสม. 1 คนไปชวนคนเลิกเหล้าเข้าพรรษา 2 คน และ มีกระบวนการติดตาม ให้กำลังใจและเชิดชูเมื่อครบพรรษาโดยมีกลุ่มเป้าหมาย 40 คนและเมื่อ ออกพรรษามีคนเลิกเหล้าครบพรรษาหรือที่เรียกคนหัวใจหิน 38 คน ทั้งนี้มีลุงบำรุงที่เป็นคนสำคัญที่อดีตเป็นนักดื่มที่สังคมในชุมชนกระบี่น้อยเห็นตรงกันว่าเป็นปัญหาชุมชนอีกทั้งลุงบำรุงไม่มีบ้านและสุขภาวะอนามัยที่ดีพอ ทีม อสม.จึงช่วยเหลือและระดมทุนสร้างที่อยู่อาศัยและประกบติดตามจนเลิกเหล้าสำเร็จเข้าสู่ปีที่ 2 และเริ่มมีเงินเก็บและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างมาก            

ด้านนางสาวรัตนา ชูแสง นักวิชาการเครือข่ายงดเหล้าภาคใต้ตอนบน กล่าวเสริมว่า ทางเครือข่ายงดเหล้าภาคใต้ตอนบนจับมือกับ คณะมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ติดตามถอดบทเรียนชุมชนสู้เหล้า 8 ชุมชนจาก 7 จังหวัด โดยมีเป้าหมายการรวบรวมชุดความรู้และในอนาคตทางวิชาพัฒนาชุมชนของคณะดังกล่าวมีความสนใจให้นักศึกษาลงพื้นที่เรียนรู้การทำงานชวนคนเลิกเหล้าในชุมชน ซึ่งจะเป็นทิศทางสำคัญของการเรียนรู้ทั้งตัวตนของนักศึกษาด้านการสกัดนักดื่มหน้าใหม่และ การเรียนด้านวิชาพัฒนาชุมชน และ จะรวบรวมบทเรียนงานชุมชนยกดับการทำงานสู่ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆในปีต่อๆไป

รายงานข่าวโดย นส.ศิริรัตน์   ศรีโรโรจน์

นักสื่อสาร องค์กรสุขภาวะ