สคล. เตรียมยกระดับ..ปรับแผน งานควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก พร้อมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานประชุมแลกเปลี่ยนหารือแนวทางการทำงาน โดยได้มีการวางแผนงานโครงการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก ปี 2565 โดยนางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. และอาจารย์ศรีสุวรรณ ควรขจร ประธานกรรมการกำกับทิศทาง และคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1  ร่วมกิจกรรมการประชุมครั้งนี้ เพื่อแนะนำแนวทางพร้อมส่งกำลังใจให้กับบุคคลากรในเครือข่ายฯ ในวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2564  ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จ.นครนายก

นายธีระ วัชรปราณี  กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม on site ครั้งแรกหลังจากสถานการณ์ โรคระบาดโควิด-19 นี้ เพื่อวางแผนการทำงาน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจสู่ความมุ่งมั่นและเพื่อส่งเสริมให้เกิดสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยวางแนวทางการพัฒนา ซึ่งเน้นการปฏิบัติงาน ยกระดับการเป็นนักสื่อสารสุขภาวะ สร้างเสริมทางปัญญา ตามนโยบายของ สสส. และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังคงมีความไม่นิ่ง ประกอบกับปัจจัยของความเสี่ยงจากโรคระบาดที่เกิดขึ้น จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานการรณรงค์ให้ทันเหตุการณ์ มีการใช้สื่อโชเชียลมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญที่สุดขอให้ทุกท่านเติมพลังบวกและร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ปลอดเหล้าปลอดอบายมุขต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

นางสาวรุ่งอรุณ  ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส.กล่าวในกิจกรรมการประชุมว่า การพัฒนาเครือข่ายในยุคสมัยสังคมโลกโซเซี่ยลนี้ เราอาจจะต้องตระหนักและคำนึงถึงบุคคลที่ประสบกับปัญหา อาจลองค้นหาแนวทางการทำงานใหม่ๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาสำหรับคนที่มีปัญหาจริงๆ และการทำงานอาจต้องมองหาเพื่อนจากมุมมองที่กว้างขึ้น  ลองหาวิธีการทำงานใหม่ๆ ในบริบทสังคมใหม่ๆ ซึ่งการทำงานร่วมกับ สสส. จะเป็นการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นผู้ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม มุ่งให้เกิดสังคมสุขภาวะที่มั่นคงมากขึ้น

นักสื่อสาร องค์กรสุขภาวะ