How to ออกกำลังกายวิถีใหม่

            การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม รวมถึงไม่สามารถทำบางกิจกรรมได้เช่น ออกกำลังกายในสวนสาธารณะหรือในฟิตเนส ประกอบกับการอยู่บ้านทำให้มีการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกายน้อยลง ซึ่งทำให้เสี่ยงที่จะน้ำหนักเพิ่มและภูมคุ้มกันของร่างกายลดลง ทั้งที่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ควรเป็นช่วงเวลาที่ได้ออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง อย่างไรก็ตามการอยู่บ้านก็ออกกำลังกายได้ หรือออกกำลังกายวิถีใหม่อยู่ไหนก็ทำได้

          องค์กรอนามัยโลกนำเสนอว่าภายใต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องออกกำลังกายเท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเลือกกิจกรรมที่สามารถทำได้และสนุกกับการออกกำลังกาย ตัวอย่างเช่นหยุดพักจากการทำงานแล้วมาออกกำลังกายเบาๆ สัก 3-4 นาที การเดินหรือการยืดเส้นยืดสายช่วยให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายและปรับปรุงการไหลเวียนของโลหิต นอกจากนี้การออกกำลังกายที่บ้านยังทำให้มีเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวมากขึ้น

          การออกกำลังกายมีประโยชน์ทั้งต่อร่างกายและจิตใจ ผลต่อร่างกายเช่น ช่วยลดน้ำหนัก ลดความเสี่ยงต่างๆ ลดภาวะความดันสูง ลดโอกาสของการเป็นโรคหัวใจ ฯลฯ รวมถึงช่วยเพิ่มภูมิต้านทานที่จะสู้กับโรคโควิด นอกจากนี้ยังให้กระดูกและกล้ามเนื้อสามารถปรับสมดุลได้และทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น สำหรับผู้สูงอายุการออกกำลังกายช่วยให้ทรงตัวได้ดีขึ้น ทำให้ลดความเสี่ยงที่จะล้มและปาดเจ็บ ผลต่อจิตใจเช่นช่วยลดภาวะซึมเศร้า ลดภาวะสมองเสื่อม และทำให้มีความสุข

          องค์กรอนามัยโลกแนะนำแนวทางการกำลังกายแบบวิถีใหม่ ดังนี้

           – ทารกที่มีอายุน้อยกว่า 1 ขวบ ควรออกกำลังกายด้วยการนอนคว่ำอย่างน้อย 30 นาที วันละหลายๆ รอบ ทั้งนี้การนอนคว่ำทำให้เด็กเหมือนได้เล่นกับพื้น ได้ยืดกล้ามเนื้อ

          – เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ขวบ เด็กเล็กควรใช้เวลาออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายอย่างน้อยวันละ 3 ชั่วโมง เด็กอายุ 3-4 ปีควรออกกำลังกายที่มีการเลื่อนไหวร่างกายระดับปานกลางถึงหนักอย่างน้อย 1 ชั่วโมง/ครั้ง

          – เด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ควรออกกำลังกายระดับปานกลางถึงหนักอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ควรออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกอย่างน้อย 3 ครั้ง/อาทิตย์ โดยการออกกำลังกายต่อเนื่องมากกว่าครั้งล่ะ 1 ชั่วโมงทุกวันจะทำให้สุขภาพดีมากขึ้น

            – ผู้มีอายุมากว่า 18 ปี ผู้ใหญ่ควรออกกำลังกายระดับปานกลางถึงหนักอย่างน้อย 150 นาที/สัปดาห์ หรือระดับหนักมากอย่างน้อย 75 นาที/สัปดาห์ ถ้าอยากมีสุขภาพดียิ่งขึ้นควรเพิ่มการออกกำลังกายระดับปานกลางถึงหนักอีก 300 นาที/สัปดาห์ นอกจากนี้ควรออกกำลังกายที่เน้นสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและกระดูกอย่างน้อย 2 วัน/สัปดาห์ สำหรับผู้สูงอายุควรออกกำลังกายที่เน้นสร้างความสมดุลของร่างกายและป้องกันการหกล้มอย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์

          แนวทางหนึ่งของการออกกำลังกายวิถีใหม่คือการเพิ่มกิจกรรมเคลื่อนไหวทางกายให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ พร้อมกับหาแนวทางการออกกำลังกายที่ตนเองชื่นชอบและออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยของตนเอง ในช่วงนี้สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า มีกิจกรรม “วิ่งเพิ่มภูมิลดภาระด่านหน้า” จึงขอเชิญชวนทุกท่าเข้าร่วมกิจกรรม โดยหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook “เครือข่ายงดเหล้า” หรือ https://www.facebook.com/StopdrinkOfficial

อ้างอิง

world health organization. (n.d). HealthyAtHome – Physical activity. https://www.who.int/news-room/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome—physical-activity.