“แบบอย่างที่ดี ต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน”

ราตรี บ้านสระ คนหัวใจเพชร ของชุมชนบ้านสระ ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา เล่าความถึงตัวเองสมัยยังเป็นวัยรุ่น “ที่จำความได้ ดิฉันเริ่มต้น ดื่มสุราตั้งแต่อายุ 17 ปี ก็ดื่มแบบปกติทั่วไป และไม่คิดว่าคงจะติดอะไร เพราะแถวๆชนบทก็มีการดื่มทั่วไปเป็นปกติ แบบที่ว่าการดื่มสุรามีทุกประเภท ทั้งเบียร์ เหล้า ยาดอง เหล้าแดง สุราขาว เหล้าทุกชนิด ที่อยู่ในพื้นที่ก็ดื่มมาทั้งหมด

ผลกระทบจากการดื่มสุราที่ผ่านมา

ผลกระทบที่ผ่านมาถือว่าดื่มหนักมาก ถ้าเทียบในกลุ่มผู้หญิงด้วยกัน ปริมาณในการดื่ม 2-3 ครั้ง แต่ก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการดื่ม อาจจะเป็นความโชคดีของตนเองด้วยก็ได้ แต่ก็รู้สึกว่ามันก็มีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเวลาเหมือนกัน

แรงบันดาลใจในการเลิกเหล้าสู่คนหัวใจเพชร

แรงจูงใจจากการเลิกดื่มสุรา เริ่มต้นมาเมื่อปี พ.ศ.2556 อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ได้ขับเคลื่อนนโยบายการลด ละเลิกสุราทั้งอำเภอ โดยใช้สโลแกนว่า “วาระคนเชียงม่วน ชวนกันลด ละเลิกสุรา” โดยได้เข้าไปร่วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ ในการดำเนินการปัญหารการดื่มสุราของประชาชนในพื้นที่ลดลงมาอย่างต่อเนื่อง จากการทำงานด้านนี้ทำให้เราได้รู้ถึงปัญหาและโทษ จึงได้ตัดสินใจเลิกการดื่มสุราอย่างเด็ดขาด

และอีกแรงจูงใจที่เลิกเหล้าหลักหรือสาเหตุที่เลิกดื่ม ก็คือ ด้วยบทบาทหน้าที่ของตัวเองนั้นได้รับให้ดำเนินงานและเป็นประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน และรองประธาน อสม.ระดับตำบล เพื่อเป็นเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสมาชิก อสม.และประชาชนในหมู่บ้าน รวมถึงในตำบล จึงตัดสินใจในการเลิกดื่มสุราอย่างเด็ดขาดมาจนถึงวันนี้ เพราะว่า ถ้าจะเป็นแบบอย่างที่ดีหรือไปแนะนำคนอื่น ก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน ให้ตันเองมีความน่าเชื่อถือ ไม่อย่างนั้นถ้าเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ได้ แล้วใครจะมาเชื่อเรา

วิธีการหรือการชักชวนให้คนอื่นงด ละ เลิกเหล้า

วิธีการนั้นอย่างแรกก็ การทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในหมู่บ้านก่อน จึงจะสามารถโน้มน้าว ชักจูงคนอื่นๆได้ จากนั้นก็ไปชักชวนคนที่อยากเลิกเหล้าอย่างเด็ดขาด ให้เข้ารับการบำบัดรักษาตามระบบต่อไป จากนั้นก็แนะนำและชักชวนกันเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนื่องในโอกาสสำคัญ และสุดท้ายก็คือ การเฝ้าระวัง คัดกรองปัญหาการดื่มสุราของประชาชนในหมู่บ้าน โดยเฉพาะช่วงนี้ที่เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด นอกจากการรณรงค์เรื่องเหล้าแล้ว ยังเพิ่มการคัดกรองและความรู้เรื่องโควิด-19 เข้ามาด้วย อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการไปตามสถานการณ์ด้วย

นักสื่อสาร องค์กรสุขภาวะ