จากนักดื่ม สู่ต้นแบบคนเลิกเหล้า

 

งดเหล้าเข้าพรรษา สู่การทำเกษตรพอเพียง

หวัง..กู้สถานการณ์ในวิกฤติโควิด เพื่อครอบครัว

นายสุรัตน์ บุญรฤทธิ์ หรือ “พี่ไข่ ในหมง” ที่คนในชุมชน หมู่ 7 ชุมชนบ้านนาออก ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหม คีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้เรียกกัน ปัจจุบันพี่ไข่อายุ 50 ปี  มีอาชีพรับจ้างทั่วไป พี่ไข่ในอดีตติดเหล้าหนัก ดื่มเหล้าตั้งแต่อายุ 18 ปี ดื่มมานานถึง 32 ปี พฤติกรรมคือ ดื่มทั้งวัน และทุกวันจนมีอาการมือสั่น ไม่สามารถทำงานประกอบอาชีพได้ ถึงขั้นป่วยหนักเข้าโรงบาล ขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัวและมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  เมื่อครอบครัวเกิดมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และตนเองก็ติดเหล้าจนไม่สามารถประกอบอาชีพ เพื่อจุนเจือช่วยเหลือครอบครัวได้  ในช่วงของเข้าพรรษาที่ผ่านมา เครือข่ายงดเหล้าภาคใต้ตอนบน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แนะนำให้พี่ไข่ เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาปี 63 ที่ผ่าน พี่ไข่ จึงตัดสินใจเลิกเหล้าหวังจะเป็นแรงสู้เพื่อกอบกู้สถานการณ์ เพื่อพยุงสร้างฐานของครอบครัวที่เข้มแข็งให้ได้

ขณะนี้พี่ไข่เลิกเหล้าในโครงการชุมชนคนสู้เหล้า ได้ 7 เดือนแล้ว มีสถานะเป็นคนหัวใจหิน ส่งผลให้สุขภาพร่างกายดีขึ้น พร้อมหันกลับมาทำอาชีพเกษตรกร โดยทำสวนปลูกถั่วฝักยาวสร้างแปลงผักเลี้ยงชีพในวิถีพอเพียง หวังสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยมีกำลังใจจากลูกและคนรอบข้างนำไปสู่การมีชีวิตใหม่  เมื่อเกิดโรคระบาดโควิด-19 ปี2563ที่ผ่านมา ได้ผันตัวเองเป็นพ่อค้าขายผัดไทยในหมู่บ้าน ต่อยอดรายได้ในครอบครัวได้สำเร็จพอกิน พอเก็บได้บ้าง  และในขณะนี้ เมื่อโควิดระบาดอีกครั้ง ในระรอกที่ 2 จึงไม่ส่งผลกระทบมากนักสำหรับการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงของพี่ไข่และครอบครัว

นักสื่อสาร องค์กรสุขภาวะ