เครือข่ายภาคประชาสังคมเมืองคอน ระดมข้อกังวลเสนอให้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.เหล้า-เบียร์ คำนึงถึงผลกระทบต่อเยาวชน ครอบครัว และประชาชนให้มาก

เครือข่ายคนทำงานเยาวชนและสุขภาวะทางเพศเมืองคอน ระดมข้อกังวลเสนอให้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเหล้า-เบียร์ ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อเยาวชน/ครอบครัวและประชาชนให้มาก

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เครือข่ายภาคประชาสังคมด้านงานขับเคลื่อนประเด็นเด็กเยาวชน , กลุ่มเปราะบาง ,สิทธิด้านสุขภาพ และ กลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV จัดเวทีประชุม ณ.สำนักงานมูลนิธิรักษ์ไทย สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีการระดม ปัญหาที่ส่งผลกระทบกับเยาวชน โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าและ กัญชา รวมถึงปัญหาผู้ติดเชื้อ HIV ในเมืองนครฯเป็นกลุ่มเยาวชนโดยส่วนใหญ่และทวีเพิ่มขึ้น จึงหารือแนวทางการขับเคลื่อนเชิงกระแสสังคม และการเสนอนโยบายระดับจังหวัด ในโอกาสวันเยาวชนปีพศ. 2567

ทั้งนี้ทางสมาคมเพื่อนเยาวชนและพัฒนาสังคมภาคใต้ตอนบน โดยนายนายนิติธร จันทร์คง ได้นำเสนอสถานการณ์การเสนอร่าง พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอยู่ในขั้นตอนการประชุมพิจารณาในชั้นกรรมาธิการฯ ซึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีท่าน สส.ยุทธการ รัตนมาศ สส.พรรคประชาธิปัตย์ เป็นกรรมาธิการและท่านให้ความสำคัญกับประเด็นเด็ก-เยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชมาอย่างต่อเนื่อง จึงมีการระดมข้อกังวลและข้อเสนอจากการเสนอร่าง พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในรูปแบบจดหมายปิดผนึกถึงประธานกรรมาธิการฯโดยมีข้อเสนอ 5 ประเด็นภายใต้ความห่วงใยของคนทำงานด้านเด็กเยาวชน จากนั้น นส.สุกัญญา วัฒนารถ ประธานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอิสระฯ 50(5) จังหวัดนครสรีธรรมราช ร่วมกับแกนนำเยาวชนเข้ายื่นหนังสือกับ สส.ยุทธการ รัตนมาศ โดยได้รับความร่วมมือและมีความพร้อมที่จะนำเรื่องไปเสนอต่อเวทีกรรมาธิการฯและสภาต่อไป

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน
Facebook : เครือข่ายงดเหล้า 

Sunset.