เชียงใหม่ เปิดจุดบูรณาการความปลอดภัยทางถนนช่วงปี๋ใหม่เมือง

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดจุดบูรณาการปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในอำเภอสันป่าตอง ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 ย้ำ! ดื่ม-เมาไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว เล่นน้ำอย่างปลอดภัย

นางวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอสันป่าตอง ในนามผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอสันป่าตอง (ศปถ.อ.สันป่าตอง) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดจุดบูรณาการร่วมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567 พร้อมหน่วยงานและภาคปกครองส่วนท้องถิ่น

สำหรับมาตรการของอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีการมาตรการดูแลความสะดวกในเดินทางสัญจรสำหรับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง โดยเฉพาะมาตรการเรื่องของการเมาไม่ขับ การงดใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับขี่ อำเภอสันป่าตองเป็นเส้นทางการสัญจรไปยังสถานที่ท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นจำนวนมาก ทำให้มีการเดินทางสัญจรเพิ่มสูงมากขึ้นตามลำดับ

โดยทุกปีที่ผ่านมามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะ การขับขี่รถจักรยานยนต์โดยประมาทขณะมึนเมา ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นเป็นประจำทุกปี จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ของอำเภอสันป่าตอง ระหว่าง 11-17 เมษายน พ.ศ.2566 พบว่า เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 4 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บจำนวน 4 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

ในปี 2567 นี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติ ได้กําหนดให้วันที่ 11-17 เมษายน 2567 เป็นช่วงที่มีการควบคุมเข้มข้น และทุกส่วนราชการต้องบูรณาการ การทำงานร่วมกัน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย

นอกจากจุดอำนวยความสะดวกถนน 108 เชียงใหม่-ฮอด หน้าที่ว่าการอำเภอสันป่าตองแล้ว ยังมีจุดบูรณาการในชุมชน กับทุกภาคส่วนโดยการดูแลประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติจากการขับขี่และดื่มไม่ขับ

ข่าว : ศุภกิตติ์ คุณา
ภาพ : สวมควร ทะนะ

นักสื่อสารสุขภาวะดิจิทัล และ Data Journalism