แกนนำเยาวชนจังหวัดระนอง เข้ายื่นหนังสือ สส.พรรคพรรคภูมิใจไทย คัดค้านการแก้ไขกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 12:00 น. ทางประชาคมงดเหล้าจังหวัดระนอง และกลุ่มแกนนำเยาวชนจังหวัดระนอง เข้ายื่นหนังสือแสดงความห่วงใยต่อเสนอของรัฐบาลต่อการแก้ไขกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงขอให้สนับสนุน ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่…) พ.ศ… ของภาคประชาชนที่เสนอโดย นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 92,978 คน ในการรณรงค์ป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่อ นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระนอง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย โดยมีคณะทำงานของ สส.เป็นผู้รับหนังสือในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันปกป้องเด็กและเยาวชน และลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จะเพิ่มขึ้น หากรัฐบาลเพื่อไทยแก้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้สำเร็จ

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน
Facebook : เครือข่ายงดเหล้า 

Sunset.