แกนนำเด็กและเยาวชน จ.นครศรีฯ เข้ายื่นหนังสือ สส.พรรคประชาธิปัตย์ คัดค้านแก้ไขกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของรัฐบาลเพื่อไทย ไม่เอื้อนายทุน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 10:00 น. ทางประชาคมงดเหล้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับแกนนำเด็กเยาวชน และเครือข่ายเหยื่อเมาไม่ขับ เดินทางเข้าพบ นางอวยพรศรี เชาวลิต สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 9 พรรคประชาธิปัตย์ ณ ที่ทำการส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 9 อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อยื่นหนังสือแสดงความกังวลต่อการแก้ไขกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของรัฐบาลเพื่อไทย รวมถึงขอให้สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่…) พ.ศ… ของภาคประชาชนที่เสนอโดย นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 92,978 คน ในการรณรงค์ป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีคณะทำงานของ สส.เป็นผู้รับหนังสือในครั้งนี้ ซึ่งทางทีมเข้ายื่นหนังสือมีความกังวลว่า หากทางรัฐบาลดำเนินการแก้ไขกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยไม่วิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบอย่างรอบด้าน เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ทรัพย์สิน และความปลอดภัย ของประชาชนส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน
Facebook : เครือข่ายงดเหล้า 

Sunset.