ภปค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ายื่นหนังสือ สส.พรรครวมไทยสร้างชาติ คัดค้านการแก้ไขกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ทางภาคีป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ภปค.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และกลุ่มเยาวชนคนรักษ์ถิ่น เข้ายื่นหนังสือแสดงความห่วงใยต่อเสนอของรัฐบาลต่อการแก้ไขกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงขอให้สนับสนุน ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่…) พ.ศ… ของภาคประชาชนที่เสนอโดย นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 92,978 คน ในการรณรงค์ป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่อ นางสาวกานสินี โอภาสรังสรรค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ โดยมีคณะทำงานของ สส.เป็นผู้รับหนังสือในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันปกป้องเด็กและเยาวชน และลดผลกระทบจากเหล้าเสรี

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน
Facebook : เครือข่ายงดเหล้า 

Sunset.