ประชาชนภูเก็ต ยื่นหนังสือ สส. พรรคก้าวไกล คัดค้านการแก้ไขกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ทีมแกนนำชุมชนประชาอุดม เด็ก-เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่อ ว่าที่ร้อยตรีสมชาติ เตชถาวรเจริญ สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดภูเก็ต เขต 1 พรรคก้าวไกล เพื่อแสดงถึงความห่วงใยต่อข้อเสนอของรัฐบาลต่อการแก้ไขกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงขอให้สนับสนุน ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่…) พ.ศ… ของภาคประชาชนที่เสนอโดย นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 92,978 คน ในการรณรงค์ป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจาก “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” เป็นสารเสพติดถูกกฎหมายที่สร้างความเสียหาย สร้างผลกระทบในทุกมิติ ทุกระดับ ทั้งต่อตัวบุคคล ต่อครอบครัว ต่อสังคมชุมชน และต่อประเทศชาติ หากปล่อยให้มีการดื่ม การขายอย่างเสรี โดยไม่มีมาตรการควบคุมที่เข้มงวด จะทำให้เกิดปัญหาสังคม อุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ ทะเลาะวิวาท อาชญากรรมรุนแรงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน
Facebook : เครือข่ายงดเหล้า 

Sunset.