ชุมชนตำบลบ้านเกาะ เสนอผลงานการขับเคลื่อนงานงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน ขยายผลสู่การส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยวปลอดเหล้าปลอดภัย

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ทางชุมชนตำบลบ้านเกาะ นำโดยแกนนำขับเคลื่อนงานงดเหล้า-ลดปัจจัยเสี่ยงตำบลบ้านเกาะ ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการขับเคลื่อนงานของตำบลบ้านเกาะ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ตำบลของอำเภอพรหมคีรี ประกอบด้วย ตำบลพรหมโลก ตำบลทอนหงษ์ ตำบลนาเรียง ตำบลบ้านเกาะ และตำบลอินคีรี ในกิจกรรมการจัดนิทรรศการ “วันคณะกรรมการหมู่บ้านของอำเภอพรหมคีรี” ณ ศาลาประชาคมอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย นายนพดล แดงสว่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และ รองประธานศูนย์การเรียนรู้งดเหล้า-ลดปัจจัยเสี่ยงตำบลบ้านเกาะ ได้ร่วมนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนงานงดเหล้า-ลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน แก่ “นายชัยรัตน์ สุขสมคิด” นายอำเภอพรหมคีรี ซึ่งขับเคลื่อนงานผ่านคณะทำงานของศูนย์ฯ ประกอบด้วย ทีมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน (คณะกรรมการหมู่บ้าน) แกนนำอสม.ตำบลบ้านเกาะ รพสต.บ้านนาเสน และภาคีเครือข่าย ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชาวบ้านในพื้นที่ร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา และลดปัจจัยเสี่ยงอื่นๆด้านสุขภาพตลอดทัั้งปี รวมถึงการประกาศธรรมนูญงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงตำบลบ้านเกาะ เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและลดปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขยายผลสู่การทำ MOU ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการปกป้องเด็ก-เยาวชนจากเหล้า/เบียร์, บุหรี่, กัญชา, น้ำกระท่อม และสารเสพติดอื่นทุกชนิด อีกทั้งมีการส่งเสริมอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และต่อยอดการขับเคลือนงานสู่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติ ผ่านการดำเนินงานในชุมชน รวมถึงการจัดงานวิ่งตามรอยพระเจ้าตากสิน พิชิต 245 ขั้น พร้อมทั้งจัดทำแผนที่การท่องเที่ยวปลอดเหล้าของชุมชนร่วมนำเสนอในกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน
Facebook : SDN Futsal No-L 
Facebook : เครือข่ายงดเหล้า 

Sunset.