”งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน” ประจำปี 2567 ปลอดภัยทั้งงาน

งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 9 วัน 9 คืน

งานนมัสการพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจัดขึ้นทุกปี รวม 9 วัน 9 คืน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจ เดินทางมากราบนมัสการ ไหว้ขอพร กับองค์พระธาตุนาดูน มีจุดให้บริการบูชา ดอกไม้ธูปเที่ยน ไหว้พระธาตุ ไหว้พระและเดินเวียนเทียนรอบพระธาตุตลอดทั้งวัน

ภายในงาน ถูกจัดสัดส่วนเป็นโซนทำบุญนมัสการพระธาตุในจุดต่างๆ ส่วนรอบนอกตัวพระธาตุ ประกอบไปด้วยโซนขายสินค้าทั้งของดีจากจังหวัดต่างๆ สินค้าจากท้องถิ่นภาคอีสาน จากมหาสารคาม สินค้าทั่วไป ต่อด้วยโซนร้านอาหาร พร้อมทานและร้านของฝาก ทั้งจากในภาคอีสาน และจากจังหวัดอื่นๆ รวมร้านค้ากว่า 300 ร้าน นอกจากนี้ ยังมีมหรสพสมโภชตลอดทุกคืน 9 คืน ในบริเวณด้านหลังพระธาตุนาดูน เป็นการแสดงดนตรีหมอลำ ให้ชมฟรี

เมื่อพูดถึงขนาดของงานที่จัดหลายวัน งานใหญ่และมีคนมาเที่ยวงานมากต่อวัน ต้องมีการเอ่ยถึงเรื่องระบบการจัดการ อำนวยความสะดวกต่างๆภายในงาน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งที่นี่นั้น เน้นการจัดการระบบงานในทุกมิติอย่างดี ด้วยความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน วัด และภาคีต่างๆ โดยมีการตรวจตราทั้งในเรื่องของ ความปลอดภยภายในงาน มีการตั้งด่านตรวจก่อนเข้างานในทุกเส้นทาง ก่อนเข้าบริเวณพระธาตุ บริเวณโดยรอบ และตามโซนต่างๆ ทั้งตำรวจ และอาสา

ในส่วนของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ก็มีการออกตรวจร้านค้า ร้านอาหาร ตรวจวัดความปลอดภัยของอาหารแต่ละร้าน ความถูกหลักอนามัย ความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

หน่วยงานด้านพัฒนาสังคมของจังหวัดและอำเภอ ก็ได้มีการลงมาดูแลผู้ที่มาแสดงความสามารถภายในบริเวณงาน(คนพิการ คนเร่ร่อน) ตรวจตราความเรียบร้อย เพื่อให้อยู่ในพื้นที่ที่จัดสรร มีการดูแลในพื้นที่ทุกคืน ไม่ให้มีการเข้ามาขอขอรับเงินเพียงอย่างเดียว รวมถึงทำเรื่องส่งกลับบ้านด้วย

อีกส่วนคือ หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลตรวจตราเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมาย พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในงานนมัสการพระธาตุนาดูน ประกอบไปด้วย ปกครอง ตำรวจ สรรพสามิต สาธารณสุข อาสา และภาคประชาชน ร่วมกันออกตรวจตราในบริเวณงานและโดยรวบ รวมไปถึงในโซนจัดแสดงคอนเสิร์ตหมอลำด้วย โดยมีการแบ่งออกเป็น 4 ทีม รวมตัวกันทุกวัน ณ กองอำนวยการ มี นางสาวอิงอร ปรีฉันท์ นายอำเภอนาดูน มาร่วมปล่อยขบวนออกตรวจทุกวัน เวลา 19.00 น. ออกตรวจ 4 เส้นทาง และกลับมารายงานผล ณ บริเวณกองอำนวยการในโซนแสดงคอนเสิร์ตหมอลำ ใช้เวลาการตรวจตรา ประมาน 19.00-21.00 น.

เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดมหาสารคาม เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ก็ได้มีส่วนร่วมในการออกตรวจ และหนุนเสริมการดำเนินงานในงานนมัสการพระธาตุนาดูน โดยก่อนถึงวันจัดงาน นายบุญชอบ สิงห์คำ ได้จัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มเติม ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนรับผิดชอบดูแลหน้างาน ที่ต้องออกปฏิบัติการเฝ้าระวังออกตรวจ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่วมให้ข้อมูลและข้อกฎหมาย

การจัดงานที่มีการดำเนินงานดูแลทุกด้านอย่างดี ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า ทุกกลุ่มวัยสามารถมาเที่ยวงานนมัสการพระธาตุนาดูนได้อย่างปลอดภัย สบายใจทั้งในชีวิตและทรัพย์อย่างแน่นอน ต้องชื่มชมทุกภาคส่วนในพื้นที่


ภาพ/ข่าว : นางสาวนาฎชฎา แจ้งพรมมา จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร สคล.อีสานบน

ข้อมูลเพิ่มเติม : เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดมหาสารคาม

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน