สคล.ใต้ตอนบน ลงนาม MOU ร่วมกับโค้ชผู้สร้างแรงบัลดาลใจกีฬาฟุตซอล พัฒนาเด็กเยาวชน “จากภูธรสู่เมืองหลวง”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเคพาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้อตนบน (สคล.ใต้ตอนบน) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดสัมมนาโค้ชผู้สร้างแรงบันดาลใจ SDN Futsal NO L Cup 2024 Inspired by ThaiPBS ภาคใต้ตอนบน เพื่อสร้างความเข้าใจกฎ กติกาการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลรายการ “SDN Futsal NO L Cup 2024 Inspired ThaiPBS ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยความร่วมมือกับกรมพละศึกษา เครือข่ายงดเหล้า (สคล.) ปปส. กระทรวงมหาไทย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และภาคีเครือข่ายต่างๆ

รวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายโค้ชฟุตซอลภาคใต้ ที่จะช่วยกันสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชน ให้มีทักษะด้านกีฬา มีความรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยง เหล้าบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และสารเสพติดทุกชนิด โดยใช้กีฬาฟุตซอลเป็นฐาน พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) กับเครือข่ายโค้ชผู้สร้างแรงบันดาลใจ ภาคใต้ตอนบน

โดยการลงนามครั้งนี้ได้ประกอบไปด้วย นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการแผนนโยบายสาธารณะสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า, นายองอาจ พรหมมงคล ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน, กภ.เปรมนัช นิลน้อย นักกายภาพบำบัดชำนาญการกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู แผนกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์, ประชาคมเครือข่ายงดเหล้าทั้ง 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน (ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, กระบี่, ภูเก็ต และพังงา) และโค้ช หรือ ผู้ควบคุมทีมฟุตซอลที่เป็นตัวแทนจังหวัดทั้ง 14 ทีม ซึ่งข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) กับเครือข่ายโค้ชผู้สร้างแรงบันดาลใจ ภาคใต้ตอนบนนั้น มุ้งเน้นในเรื่องของโค้ช ผู้ฝึกสอนและผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีความมุ่งมั่นทั้จะบ่มเพาะนักกีฬาภายในทีมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รู้คุณค่าของน้ำใจนักกีฬา และไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน (เพื่อนกัน มันส์ โนแอล) มีรายละเอียดและ ดังนี้

1. ผู้ที่เป็นต้นแบบและแบบอย่างที่ดีของเด็กเยาวชน /นักกีฬา

2. เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ สร้างพลังร่วม ให้มีทักษะชีวิต ปลอดภัยห่างไกลปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และสารเสพติดทุกชนิด

3. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กเยาวชน

Sunset.