SDN FUTSAL NO-L กาฬสินธุ์ 2567

กาฬสินธุ์จัดแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด รายการ SDN FUTSAL NO-L ชายอายุไม่เกิน 15 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีมนครโหมน คว้าแช้มป์เป็นตัวแทนจังหวัดฯ เข้ารอบนัดชิงชนะเลิศภาคอีสานในเดือนมีนาคม 2567

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดกาฬสินธุ์ นายคมสัน นิลยองตระกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนต้านยาเสพติด รายการ SDN FUTSAL NO-L รุ่นชายอายุไม่เกิน 15 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.), มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม, กรมพลศึกษา, องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส), สมาคมกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนต้านยาเสพติด รายการ SDN FUTSAL NO-L รุ่นชายอายุไม่เกิน 15 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มี ดร.นิรุจน์ อุทธา ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน กล่าวต้อนรับ กล่าวรายงานโดย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ผลการแข่งขัน “ทีมนครโหมน” คว้าแชมป์ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดฯ เข้ารอบการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศระดับภาคอีสาน 20 จังหวัด ในเดือนมีนาคม 2567 กำหนดจัดแข่งขันที่จังหวัดมหาสารคาม

ดร.นิรุจน์ อุทธา ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน กล่าวว่า

วัตถุประสงค์การจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด รายการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการเล่นกีฬาของเด็กเยาวชน ต่อต้านยาเสพติด ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่นการพนัน เพื่อส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ห่างไกลจากบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า สุรา ยาเสพติด และการพนัน

SDN FUTSAL NO-L จังหวัดกาฬสินธุ์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2567 มีทีมฟุตซอลที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 12 ทีม ผลการแข่งขันพบว่า “ทีมนครโหมน” ชนะเลิศ คว้าแชมป์ ได้เป็นตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคอีสาน 20 จังหวัด ซึ่งกำหนดจัดแข่งขันฯที่จังหวัดมหาสารคาม ขณะที่ “ทีม Chess Anukoolnaree” ได้รองแชมป์ รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า ได้แก่ ด.ช.ศรัญยู สุวรรณเรือง ผู้เล่นหมายเลข 10 จากทีม Chess Anukoolnaree ส่วนรางวัลผู้ทำประตูสูงสด ได้แก่ ด.ช.ธีระพล ต่างสี ผู้เล่นหมายเลข 16 จากทีม นครโหมน ยิงได้ 9 ลูกภาพ/ข่าว : นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ประสานงาน/ผู้ประสานแผนงานเยาวชน เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน