อำเภอท่าอุเทนผนึกกำลังภาคีเคลื่อนงานลดปัจจัยเสี่ยงอำเภอบูรณาการ

วันที่ 22 มกราคม 2567 อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และภาคีเครือข่าย เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดนครพนม หารือการทำงานงานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอำเภอบูรณาการ

โดยได้รับเกียรติจาก นายปรีชา สะอิ้งทอง นายอำเภอท่าอุเทน เป็นประธานในเวทีหารือ ร่วมกับทีมทำงานอำเภอบูรณาการลดปัจจัยเสี่ยง อำเภอนาทม และหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

นายชลกานต์ วงศ์เข็มมา ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดนครพนม ได้มีการนำเสนอการทำงานของอำเภอบูรณาการลดปัจจัยเสี่ยงของอำเภอนาทมที่ผ่านมา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ปี 2567 นี้ อำเภอท่าอุเทน จะเป็นอีก 1 อำเภอ ที่จะได้ดำเนินการเคลื่องานอำเภอบูรณาการลดปัจจัยเสี่ยง โดยเน้นความสำคัญของการเก็บข้อมูลผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้ง 9 ตำบล เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างถูกจุด รวมทั้งการสร้างความร่วมมือ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด นำสู่นโยบายใน พชอ. ถือเป็นการแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกันทั้งของอำเภอท่าอุเทน และอำเภอนาทม ที่มีต้นทุนการทำงานด้านลดปัจจัยเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะยกระดับการทำงานให้เกิดความเข้มแข็ง ขยายการทำงานให้ครอบคลุมในทุกๆหมู่บ้านในทั้ง 2 อำเภอ

นายปรีชา สะอิ้งทอง นายอำเภอท่าอุเทน ได้กล่าวก่อนปิดการประชุม

“เหล้าบุหรี่ถือเป็นสารตั้งต้นที่จะนำไปสู่สิ่งเสพติดอื่นๆ ดังนั้นการป้องกันเยาวชนที่มีแนวโน้มการดื่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการมีมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจึงสำคัญ ยินดีในการที่จะสนับสนุนการดำเนินโครงการอำเภอบูรณาการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเต็มที่ เพื่อให้เห็นคุณภาพชีวิตของคนน่าที่ดี และทุกคนอยู่อย่างมีความสุข”

ถือเป็นกำลังใจของคนที่ทำงานให้เกิดความสุขของคนในพื้นที่ อำเภอนาทมและอำเภอท่าอุเทน จะเป็นอำเภอบัดดี้การทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้


ภาพ : นางสาวจันทรัช สารี เจ้าหน้าที่แผนงานชุมชนฯ

ข่าว : นางวรลักษณ์ พูดเพราะ ผู้จัดการเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/StopdrinkNorthEsan/

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน