สคล.จังหวัดกระบี่ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ประกาศพื้นที่ปลอดเหล้า-บุหรี่ เพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดกระบี่ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ประกาศพื้นที่ปลอดเหล้า-บุหรี่ เพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว

ทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดกระบี่ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ประกาศพื้นที่ปลอดเหล้า-บุหรี่ เพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว รวมถึงรณรงค์ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติโดยรอบของเขตอุทยานฯ พร้อมทั้งมอบป้ายให้ทางหัวหน้าอุทยานฯ ติดตั้งประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย

ด้านนายสหัส ทุมรัตน์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดกระบี่และอุทยานฯ เป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ สร้างความเข้าใจการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขตอุทยานฯ โดยไม่นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มในเขตอุทยาน เพราะเมื่อนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่ม จะมีการจัดปาร์ตี้ พูดคุยหรือเปิดเพลงเสียงดัง ซึ่งเป็นการรบกวนการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ รวมถึงเป็นการรบกวนสัตว์ป่าด้วย ทำให้เสียบรรยากาศการท่องเที่ยว ไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น และเป็นการผิดกฎหมายอุทยานฯอีกด้วย

หมู่เกาะพีพี

Sunset.