สสส. เครือข่ายงดเหล้า ชูแคมเปญ New Me Sobriety Celebration ในฤดูกาลเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ เริ่มต้นปีแห่งการดูแลสุขภาพ

สสส. เครือข่ายงดเหล้า ชวน ช่วย เชียร์ชุมชนเดินหน้ารณรงค์ต่อ ชูแคมเปญ New Me Sobriety Celebration ในฤดูกาลเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ เริ่มต้นปีแห่งการดูแลสุขภาพ หวังสร้างคุณค่าและการมีส่วนร่วมจากชุมชน สู่การดูแลคนเมือง

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานเครีอข่ายองค์กรงดเหล้า และ สสส. เปิดตัวแคมเปญ ฤดูกาลสุขปลอดเหล้า ภายใต้แนวคิด New Me Sobriety Celebration เป็นการเชิญชวนประชาชนตั้งเป้าหมายสู่ชีวิตใหม่สุขปลอดเหล้า ด้วยหลักสูตร “เสริมพลังตับ ฟื้นพลังชีวิต” ภายใต้กิจกรรม Sobrink Mocktail  แบ่งปันการดูแลสุขภาพ จากชุมชนสู่คนเมือง โดยใช้ห้วงโอกาสฤดูกาลเฉลิมฉลองในเทศกาลส่งความสุขนี้ ร่วมกับกิจกรรม Hello New Year ณ บ้านข้างวัด (รำเปิง) ต.ดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นางสาวพิมพ์มณี เมฆพายัพ ผู้จัดการโครงการฤดูกาลสุขปลอดเหล้าและงดเหล้าเข้าพรรษา สคล. กล่าวว่า จากการทำงานรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาของเครือข่ายฯ สู่ฤดูกาลสุขปลอดเหล้า Healthy Sobriety ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนพื้นที่ทำงาน ชวน ช่วย ชมเชียร์เพื่อนผู้ดื่มในชุมชนให้เป็นชุมชนสุขปลอดเหล้าทั่วประเทศ โดยสนับสนุนให้เกิดกลุ่มผู้หญิงเป็นแกนนำรณรงค์งดเหล้าในชุมชนต่างๆ โดยเพิ่มพื้นที่การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนเมืองมากขึ้น จึงเกิดเป็นแนวคิด New Me Sobriety Celebration ภายใต้กิจกรรม Sobrink Mocktail เป็นการแบ่งปันสูตรม็อกเทล ด้วยการผสมผสานสมุนไพรจากท้องถิ่นปรุงร่วมกับผลไม้ตามฤดูกาลให้มีสีสันและรสชาติเปรี้ยวหวานตามธรรมชาติ เพื่อให้ชุมชนได้ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรในสูตรต่างๆ เป็นการนำสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น มาผสมผสานรสชาติร่วมกับผลไม่ตามฤดูกาล ออกมาเป็นสูตรเครื่องดื่ม “เสริมพลังตับ ฟื้นพลังชีวิต” ให้ดื่มง่ายอร่อยถูกปากเหมาะกับคนเมืองและฤดูกาลเฉลิมฉลองในเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้

น.ส.พิมมณี กล่าวต่อว่า เครือข่ายงดเหล้าได้จัดกิจกรรม Workshop ปฏิบัติการรณรงค์ฤดูกาลแห่งการเฉลิมฉลอง งดเหล้าสู่ กิจกรรม SoBrink แบ่งปันสูตรม็อกเทลจากสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น โดยกลุ่มแม่บ้านในชุมชน สู่การดูแลสุขภาพคนเมือง เครื่องดื่ม SoBrink Mocktail คือ Sober+ Drink + Blink โดยนำเสนอหลากหลายสูตร ได้แก่ Some More (สัมโม) (น้ำสัม+แตงโม +โซดา), Violet Butterfly ( อัญชัน + มะนาว+ สัปปะรด), Lady BLink (แม่ญิงซู่ช่าส์) (มะขามป้อม+ แก้วมังกรแดง+โซดา),Greenfield (อ้ายเขียวซาส์) (แอปเปิ้ลเขียว+ กีวี่ +โขกา), Sissy Ginger (ซิสซึ่ จิ้งเจ้อร์) (ขิง +ขมิ้นชัน+โชดา) เป็นต้น 

นางยุพิน ตนมิตร สมาชิกเทศบาลตำบลป่าแดด อดีตผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านเกาะกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา สู่ชุมชนคนสู้เหล้าสู้โควิด หลังจากนั้นจึงได้มีแนวคิดการจัดการชุมชนพึ่งตนเองเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยกลุ่มสตรีหัวใจเพชรในชุมน ได้ร่วมเรียนรู้เสริมทักษะหลักสูตร “เสริมพลังตับ ฟื้นพลังชีวิต” เริ่มจากการดูแลสุขภาพตนเอง การล้างพิษในร่างกาย ด้วยการแช่เท้า พอกหน้า พอกตัว รับประทานอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรปรับธาตุ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ ทางชุมชนจึงได้มีแนวคิดจะออกไปรณรงค์เผยแผ่ แบ่งปัน โดยการผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นการต่อยอดสร้างรายหมุนเวียนได้ให้กับชุมชนต่อไป

กองบรรณาธิการ SDN Thailand