YSDN Pattani ยกระดับแกนนำเยาวชน ขับเคลื่อนสังคม ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่


วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมมะเดื่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แกนนำเยาวชนนักรณรงค์ YSDN pattani ได้จัดโครงการ “เปิดเวที เปิดพื้นที่ พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน ภายใต้การสนับสนุน จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีคุณกัลยา เอี่ยวสกุล ผู้อำนวยการเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วม

นางสาวธนิตา เขียวหอม ผู้ประสานงานด้านเด็กและเยาวชน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง กล่าวถึงทิศทางการขับเคลื่อนงานเยาวชน Ysdn และ การทำงานของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และชวนคิดชวนคุย การทำงานด้านการรณรงค์และการปกป้องเด็กเยาวชน จากปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ โดยเฉพาะ เหล้า บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า กัญชา ภายใต้ความท้าทายใหม่ เพื่อร่วมกัน สร้างสังคมที่ปลอดภัย สำหรับเด็กและเยาวชนต่อไป

นางสาวอัมนี เจ๊ะมะ ประธานแกนนำเยาวชนนักรณรงค์ Ysdn Pattani ได้ติดเครื่องมือภาวะความเป็นผู้นำ การวางแผนโครงการ และ การพัฒนาด้านการออกแบบเครื่องมือสื่อการผ่าน แอพลิเคชั่น Canva ร่วมกับพี่เลี้ยงเยาวชน วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน คนรุ่นใหม่ รวมถึงร่วมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานในปี 2566 ร่วมกันออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาสังคมในปีหน้า 2567 ภายใต้กิจกรรม “เส้นทางYSDN pattani จะเป็นอย่างไร หากฉันทำสิ่งนี้…” โดยผู้เข้าร่วมทุกคนร่วมการออกแบบกิจกรรมต่างๆ ผ่านการระดมความคิดภายในกลุ่ม พร้อมนำเสนอกิจกรรมที่สนใจ และเป็นการเสริมสร้างทักษะให้แกนนำเกิดแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆในวันนี้ เช่นการเรียนรู้การเสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสาร การฟังด้วยหัวใจไม่ด่วนตัดสินใจ การเป็นผู้นำที่ดีต้องทำอย่างไร และการเป็นผู้ตามที่ดีต้องปฏิบัติตัวอย่างไร รวมทั้งการทำกิจกรรมระดมความคิด เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง ความคิดที่มีความหลากหลาย ที่สามารถนำมาวิเคราะห์ให้เกิดแนวการการขับเคลื่อนปัญหาเหล้าบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ให้เป็นชุมชนปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ และปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ทั้งแกนนำและสังคมต่อไป


ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : งดเหล้าใต้ล่าง
ลิ้ง : https://www.facebook.com/southstopdrink7
สถานที่ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง
ภาพ / ข่าว : ธนิตา เขียวหอม / เพจ : YSDN Pattani

ธนบดี เจริญผล เจ้าหน้าที่คลังสื่อ ศุนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง