สำนักพัฒฯ ม.หาดใหญ่ ร่วมกับ สคล.ภาคใต้ตอนล่าง โรงเรียน อบจ.สงขลา จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน “อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ”


วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน “ อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ” ณ ห้อง Port De Biz มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมบริการวิชาการ สำหรับหน่วยงานและภาคีเครือข่าย และเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อีกทั้งเสริมสร้างทักษะ ติดไอเท็มทางความคิด ที่สามารถวิเคราะห์ และรู้เท่าทันสื่อในยุคสังคมปัจจุบัน ร่วมป้องกันนักสูบ นักดื่ม หน้าใหม่

ซึ่งมีรูปแบบการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

– กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม  โดย คุณณฐนนท นนทิสิทธิ์
– กระบวนการแรก เป็นกิจกรรมการอบรม หัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อสำหรับเยาวชน” ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ โดย อาจารย์เจนณรงค์ พินลานทุ่ม คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
– อบรม หัวข้อ “การผลิตสื่ออย่างไร ให้โดนใจ Gen Z ในการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของเยาวชน” โดย สำนักสื่อสารองค์กร
– ฝึกปฏิบัติ ผลิตสื่อสร้างสรรค์ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
– นำเสนอผลงานและวิเคราะห์ ประเมินสื่อ
– พิธีปิดโครงการ

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : งดเหล้าใต้ล่าง
ลิ้ง : https://www.facebook.com/southstopdrink7
สถานที่ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง
ภาพ / ข่าว : สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ธนบดี เจริญผล เจ้าหน้าที่คลังสื่อ ศุนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง