ประชาคมงดเหล้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยื่นหนังสือค้านเปิดผับตี 4 ห่วงอุบัติเหตุเพิ่ม “สิ่งที่ได้ ไม่คุ้มกับความสูญเสีย”

   เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 นายบุญฤทธิ์ ดำเนินผล	ผู้ช่วยผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยื่นหนังสือคัดค้านนโยบายขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงเวลา 04.00 น. ในเขตพื้นที่ เชียงใหม่ ชลบุรี กรุงเทพ ภูเก็ต และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนบน ที่ขับเคลื่อนงานด้านการรณรงค์งดเหล้าและอุบัติเหตุ เข้าให้กำลังใจและยื่นหนังสือผ่านคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากเป็น หน่วยงานที่จะต้องรับมือกับปัญหาด้านอุบัติเหตุทางท้องถนนที่เกิดขึ้นจากคนเมา ซึ่งเดินทางออกจากผับหลังผับปิดตอนตี 4 แม้ว่าจะมีการประกาศมาตรเน้นการดูแลเรื่องเมาแล้วขับและเด็กเยาวชน แต่ในช่วงเวลาตี 4 - 7 โมงเช้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระออกบิณฑบาต / นักวิ่งออกกำลังกาย / นักเรียนเดินทางไปโรงเรียน หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว “สิ่งที่ได้ อาจไม่คุ้มกับความสูญเสีย” จึงมีข้อเสนอให้รัฐบาล ทบทวนประกาศดังกล่าว 
   โดยข้อเสนอของเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนบน มีดังนี้
     1.ขอให้รัฐบาลได้ทบทวนยกเลิกการขยายเวลาเปิดผับบาร์สถานบริการ ถึงตี 4
     2.ขอรับทราบแผนการควบคุมปัญหาผลกระทบว่าทางพื้นที่มีความพร้อมในการออกตรวจเพื่อจัดระเบียบสังคมมากน้อยแค่ไหน รวมทั้งงบประมาณ อุปกรณ์จำเป็นต่างๆ ที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่มีเพียงพอมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะการให้ผู้ประกอบการร่วมรับผิดชอบสามารถทำได้จริงหรือไม่
     3.ขอให้มีการบันทึกสถิติปัญหาผลกระทบต่างๆ อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริง เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงว่าผลที่ได้ไม่ได้คุ้มค่ากับความสูญเสียอย่างไร โดยข้อมูลจากศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนน เสนอว่า หากมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ประมาณเฉลี่ยความสูญเสียเป็นเงิน 10 ล้านบาท และผู้บาดเจ็บ 1 ราย ค่าเฉลี่ยความสูญเสียเป็นเงิน 3 ล้านบาท
     4.ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะคณะกรรมการอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่จะต้องรับภาระหนักจากนี้ไป จนถึงปีใหม่ หากยังไม่มีการทบทวนนโยบายนี้

Sunset.