เครือข่ายเยาวชน ออกค่ายอาสา “สร้างห้องน้ำ” ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชุมชนบ้านไทรทอง

    ตามที่ประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดพังงา ได้เปิดรับบริจากวัสดุ อุปกรณ์ และสมทบทุนในการสร้างห้องน้ำ พร้อมทั้งเปิดรับอาสาสมัครร่วมออกค่ายสร้างห้องน้ำ 3 วัน 2 คืน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชุมชนบ้านไทรทอง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยมีอาสาสมัครเครือข่ายเยาวชนมาร่วมสร้างห้องน้ำจำนวน 30 คน ซึ่งเดินทางมาจากหลายพื้นที่ หลายกลุ่ม เช่น 1.กลุ่มเยาวชนเด็กอวด 2.เยาวชน South Youth Ranger (SYR) 3.กลุ่มเยาวชนทุ่งใสหัวใจยิ้ม และอาสาสมัครจากจังหวัดกรุงเทพฯ รวมถึงเยาวชน ชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมด้วยช่วยกัน
    
    นางหทัยรัตน์ คงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านชุมชนไทรทอง กล่าวว่า พื้นที่ป่าดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของอุทยานแห่งชาติศรีพังงา และมีป่าชุมชนที่ชาวบ้านไทรทองร่วมกันอนุรักษ์ เนื่องจากเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีนกเงือกอาศัยอยู่ 7 ชนิดจาก 13 ชนิดที่มีในประเทศไทย ทางชุมชนจึงมีการรวมกลุ่มเยาวชนเพื่อการศึกษาและอนุรักษ์นกเงือกในชุมชน พร้อมยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนปลอดเหล้า-ปลอดภัย ให้บุคคลภายนอกได้มาสัมผัสธรรมชาติ และวิถีชีวิตชาวชุมชนไทรทอง
    นางสาวอัญญาณี คงแก้ว หนึ่งในอาสามัครร่วมสร้างห้องน้ำในครั้งนี้ กล่าวว่า การออกค่ายอาสาครั้งนี้เป็นการเดินทางมาด้วยใจที่อยากจะช่วยเหลือ และเป็นการเสียสละเวลาส่วนตัว เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม รวมถึงเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับตนเองได้ลองทำสิ่งใหม่ เช่น การสร้างห้องน้ำ เดินสำรวจป่า ดูนก ล่องแพ ชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ตกค่ำนอนดูดาวที่สุกสกาวเต็มท้องฟ้า ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากในบริบทการใช้ชีวิตปัจจุบัน จึงอยากเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ด้วยตนเอง

ภาพบรรยากาศกิจกรรมภานในค่าย

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน

Sunset.