ฟุตซอลเยาวชน “เพื่อนกันมันส์โนแอล” (ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน) รอบคัดเลือกระดับอำเภอกระนวน

ฟุตซอลเยาวชน รอบคัดเลือกระดับอำเภอกระนวน

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ สนามฟุตซอลนิมมานมังคลาสถานกีฑา อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โครงการอำเภอบูรณาการลดนักดื่มหน้าใหม่ อำเภอกระนวน ร่วมกับเทศบาลเมืองกระนวน สโมสรฟุตบอลกระนวนอคาเดมี่ ได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน “เพื่อนกันมันส์โนแอล” (ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน) รอบคัดเลือกระดับอำเภอ(กระนวน) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาฟุตซอลเยาวชนที่ร่วมแข่งขัน ได้รู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์ บุหรี่ การพนัน ยาเสพติด มีประสบการณ์ชีวิต รักสุขภาพ รักในการฝึกฝนพัฒนาตนเอง การยึดมั่นในน้ำใจนักกีฬา พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายผู้ฝึกสอน(โค้ช) และผู้เกี่ยวข้องต้นแบบ ผู้มีความมุ่งมั่นที่จะบ่มเพาะคุณภาพชีวิตที่ดี และคุณค่าของน้ำใจนักกีฬา และสนับสนุนนโยบายสาธารณะ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับในการส่งเสริมพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ปลอดปัจจัยเสี่ยง

รูปแบบการแข่งขันในรายการนี้ ได้จัดให้มีการแข่งขันรอบคัดเลือก ระดับอำเภอกระนวน เพื่อคัดเลือกทีมเข้ามาแข่งขันระดับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งในรอบคัดเลือกระดับอำเภอกระนวนครั้งนี้ ถือเป็นการกระจายโอกาสให้เยาวชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนทักษะ ตลอดจนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาฟุตซอล ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานของนักกีฬาอันเป็นรากฐานสำคัญเพื่อไปสู่ระดับชาติต่อไป

โดยภายในกิจกรรมมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 4 ทีม

1.โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

2.โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์

3.ทีมชุมรมฟุตซอลเทศบาลเมืองกระนวน

4.ทีมกระนวนอคาเดมี่เอฟซี

มีเด็กเข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 80 คน ผลการแข่งขัน ทีมโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ สามารถคว้าชัยชนะคว้ารางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนทีมอำเภอกระนวน เข้าร่วมแข่งขันระดับจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2566

ภาพ/ข่าว YSDN อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน