เทศบาลเมืองปัตตานี จัดงานลอยกระทงปลอดภัย ” สืบสานประเพณีลอยกระทงรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ประจำปี 2566 “


27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.30 น. ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลาง จังหวัดปัตตานี ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ซึ่งจังหวัดปัตตานี โดยเทศบาลเมืองปัตตานี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น มีพี่น้องประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรยปรายตลอดเวลา

นายประทวน แก้วห่อทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี

นายประทวน แก้วห่อทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวว่า วันลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสอง เป็นประเพณีของไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแต่โบราณกาล โดยมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น ลอยเคราะห์ บูชาพระพุทธเจ้า แต่ปัจจุบันนิยมทำเพื่อขอขมา และระลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา ที่ได้อำนวยประโยชน์ต่างๆแก่มนุษย์ ดังนั้นเทศบาลเมืองปัตตานี จึงได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)จัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณี ปลูกฝังค่านิยมของเยาวชน ประชาชน ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รู้จักหวงแหน อนุรักษ์ ให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานสืบต่อไป รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีด้วย

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. มีการจัดขบวนแห่ลอยกระทง รอบเมืองปัตตานี มีการรณรงค์เชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกันลอยกระทงอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย จากเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดปัตตานีและภาคีเครือข่ายต่างๆ ภายในงานมีการการประกวดธิดานพมาศ หนูน้อยลอยกระทง การประกวดกระทงใหญ่ประเภทสวยงาน และประเภทความคิดสร้างสรรค์ การแสดงบนเวทีของนักเรียน ซึ่งแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาแต่ยังมีประชาชนสนใจเข้าร่วมงานและร่วมลอยกระทงริมฝั่งแม่น้ำปัตตานีจำนวนมากดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา


ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : งดเหล้าใต้ล่าง
ลิ้ง : https://www.facebook.com/southstopdrink7
สถานที่ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง
ภาพ : สนง.ประชาสัมพันธ์ จังหวัดปัตตานี / เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปัตตานี
ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ จังหวัดปัตตานี / เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปัตตานี

ธนบดี เจริญผล เจ้าหน้าที่คลังสื่อ ศุนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง