กิจกรรม สัมภาษณ์แกนนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสตูล

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสตูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล แกนนำเยาวชน YSDN SATUN ได้จัดกิจกรรมสัมภาษณ์ น้อง ๆ สมาชิกใหม่ ที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ แกนนำเยาวชน YSDN จังหวัดสตูล ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชนในพื้นที่ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อพบปะ พูดคุย ทำความรู้จักกับน้องๆ สมาชิกใหม่ และค้นหาแกนนำเยาวชนรุ่นต่อไปที่มีใจรักในการทำงานจิตอาสา มีความคิดอยากปกป้องเด็กและเยาวชนจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมสร้างสรรรค์ในพื้นที่ โดยมีกระบวนการดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1.การเขียนนิยามของตัวเองคืออะไร ?
2.ตัวตนของตัวเองเป็นแบบไหน ?


กิจกรรมเกิดขึ้นได้อย่างไร ? ทางกลุ่ม YSDN SATUN ได้เล็งเห็นว่า ศักยภาพของกลุ่มปัจจุบัน น้องๆ เยาวชนบางคนไม่ได้แสดงความสามารถ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมได้เท่าที่ควร อันเนื่องมาจากสมาชิกกลุ่มเดิมได้เติบโตขึ้น มาแนวทางเป็นของตัวเอง การเรียน การทำตามความฝัน ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการรวมกลุ่ม ซึ่งเป็นเรื่องดรที่น้องๆ ได้เติบโตไปทำตามเส้นทางของตัวเอง ด้วยปัจจัยดังกล่าว ทางกลุ่มเลยตัดสินใจที่อยากจะเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ขึ้น เพื่อที่จะค้นหาน้องๆ นักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชนที่มีใจรักด้านจิตอาสา ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดสตูล

เป้าหมายในอนาคต คือ การเห็นกลุ่มเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสตูล มีการช่วยเหลือกันในการรณรงค์ลด ละ เลิก เหล้า-บุหรี่ และยาเสพติดในพื้นที่ให้หมดไป อยากเห็นเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด มีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน และรวมพลังภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันในเชิงนโยบายเพื่อให้จังหวัดสตูล เป็นพื้นที่สร้างสรรค์และปลอดภัยจากสิ่งเสพติดเหล่านี้

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : งดเหล้าใต้ล่าง
ลิ้ง : https://www.facebook.com/southstopdrink7
สถานที่ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง
ข่าว / ภาพ : เจริญพร ไทยเจริญ

ธนบดี เจริญผล เจ้าหน้าที่คลังสื่อ ศุนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง