งานบุญประเพณีปลอดภัย กฐินปลอดเหล้า วัดควนสามโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง


วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ชมรมคนหัวใจเพชรบ้านป่าเล ตำบลควนขนุน ร่วมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพให้ชาวบ้าน โดยทำกิจกรรมจัดบูธให้บริการน้ำดื่มทางเลือก ที่ได้จากพืชสมุนไพรท้องถิ่นในชุมชน ได้แก่ น้ำอัญชันมะนาว น้ำตะไคร้ น้ำมะม่วงหาวมะนาวโห้ เพื่อให้บริการให้แก่ชาวบ้าน และนักท่องเที่ยว ที่มาร่วมทำบุญงานทอดกฐินที่วัดควนสามโพธิ์ ให้เกิดความสดชื่น ได้สุขภาพ และได้บุญกลับบ้านอีกด้วย

งานบุญประเพณีปลอดภัย กฐินปลอดเหล้า ณ วัดควนสามโพธิ์ เป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อสังคม เช่น การแต่งกาย ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย คุณธรรม ความเชื่อ ฯลฯ อันเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมของสังคมเชื้อชาติต่าง ๆ กลายเป็นประเพณีประจำชาติและถ่ายทอดกันมา


ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน เป็นการต่อยอดจากกิจกรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา จากหลักสูตร “เสริมพลังตับ ฟื้นฟูพลังชีวิต ด้วยสมุนไพรท้องถิ่น” นำมาประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดพัทลุง และชมรมคนหัวใจเพชรชุมชนบ้านป่าเล มีเป้าหมายอยากเห็นคนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี และหันมาใช้พืชสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อดูแลสุขภาพ


ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : งดเหล้าใต้ล่าง
ลิ้ง : https://www.facebook.com/southstopdrink7
สถานที่ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง
ข่าว / ภาพ : จุรีภร วัชรจิรโสภณ

ธนบดี เจริญผล เจ้าหน้าที่คลังสื่อ ศุนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง