สนามแรกของประเทศ เมืองเลยเปิดฉากฟุตซอลเยาวชน U15 SDN FUTSAL NO-L ชิงแชมป์ประเทศไทย 2024

นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน “เพื่อนกันมันส์โนแอล” (ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน) ประเภทเยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือกระดับจังหวัด) ในวันที 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ สนามฟุตซอล วิทยาลัยเทคนิคเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ทั้งนี้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย /ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย /นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเลย / ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย /หัวหน้าส่วนราชการ / คณะกรรมการจัดการแข่งขัน /เจ้าหน้าที่ /สื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติ

นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าว

“ขอขอบคุณ ผู้จัดการทีม และนักกีฬาทุกทีม ที่เข้าร่วม การแข่งขัน หัวใจสำคัญของจัดงาน คือนักกีฬาทุกคนที่จะร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ ในงานกีฬา นอกจากจะมุ่งเน้นให้นักกีฬา มีความสามารถในการแข่งขันกีฬาแล้ว ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังวินัยของการเป็นนักกีฬา จะเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม ให้ประสบผลสำเร็จ และสร้างความเป็นนักกีฬาต้นแบบ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่เสพสิ่งเสพติด โดยต้องอาศัยโค้ช ผู้ฝึกสอน ทีจะช่วยปลูกฝังค่านิยมเหล่านี้ ให้เกิดขึ้นในตัวนักกีฬา ขอให้ นักกีฬาทุกคนยึดถือความมีนำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการแข่งขัน”

นางฐิติพันธ์ วงษ์คำจันทร์ ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย ในนามคณะกรรมการจัดการ แข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน “เพื่อนกันมันส์โนแอล”(ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน) รอบคัดเลือกจังหวัดเลยเปิดเผยว่า

การจัดการแข่งขันครั้งนี้ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมมือกัน โดยมี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นฝ่ายสนับสนุนจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ ดังนี้

1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ และสถานศึกษา ผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะกีฬาปลอดเหล้า บุหรี่ และยาเสพติด ในชุมชน สถานศึกษา

2. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เหล้า บุหรี่และยาเสพติด ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. สร้างกิจกรรม และพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนมีพื้นที่แสดงความสามารถ ในทางที่เหมาะสม เปลี่ยนค่านิยมคนรุ่นใหม่ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ พัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาต้นแบบ

ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในทุกจังหวัด เพื่อหาทีมชนะเลิศ 1 ทีม ไปแข่งขันฯ ในระดับภาคต่อไป สำหรับในปีนี้จังหวัดเลย ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันระหว่างวันที 11 – 12 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามฟุตซอล วิทยาลัยเทคนิคเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน 12 ทีม ดังนี้

1. โรงเรียนหทัยคริสเตียน

2. โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน

3. โรงเรียนบ้านโนนปอแดง

4. โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

5. โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์

6. โรงเรียนบ้านหนองตานา

7. โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านบุ่งไสล่

8. โรงเรียนเทศบาล 2 เชียงคาน

9. โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง

10. โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม

11. โรงเรียนเชียงคาน

12. โรงเรียนศรีสงครามวิทยาคม

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายทัศนัย มงคลวัจน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเลยเป็นประธานในการมอบรางวัล ผลการแข่งขันปรากฏว่า โรงเรียนเทศบาล 2 เชียงคาน เป็นผู้คว้าแชมป์เป็นตัวแทนจังหวัดเลยเข้าสู่รอบภูมิภาค ส่วน โรงเรียนเทศบาล 2 บุ่งไสล่ (รองแชมป์) และ เด็กชายตรีกวินทร์ อินทร์ประเสริฐ ผู้เล่นหมายเลข 13 จากทีมโรงเรียนเทศบาล 2 เชียงคาน คว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า

ภาพ/ข่าว : แผนงานพัฒนาศักยภาพเยาวชนและกิจกรรมพิเศษ สคล.ภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน