ฉะเชิงเทราปั้นดินให้เป็นดาว สร้างคนเก่งคนดีเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชีวิต โดยนายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ประธานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าและประธานมูลนิธิพัฒนาชีวิต

จัดโครงการอบรม “เด็กทุน…เยาวชนต้นแบบ” ปั้นดินให้เป็นดาว สร้างคนเก่งคนดีเพื่อสังคม ณ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้เยาวชนผู้ได้รับทุนมีความกตัญญูต่อสรรพสิ่ง โดยเฉพาะพ่อแม่ สร้างวินัย การจัดการในการดำเนินชีวิต สร้างสำนึกการทำความดี รู้เท่าทันบริโภคนิยมสามารถ บริหารจัดการ การเงินตนเองได้ รู้ทันภ้ยคุกคามจากปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เหล้าบุหรี่ยาเสพติด

ที่ตั้งเลขที่ 25/64 หมู่ 3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000