ชุมชนบ้านปากแพรก จังหวัดระนอง จัดเวทีเชิดชูเกียรติคนงดเหล้าครบพรรษา

   วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ประชาคมงดเหล้าจังหวัดระนอง ร่วมกับทีมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และกรรมการหมู่บ้าน จัดเวทีเชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน/คนหัวใจเหล็ก/คนหัวใจเพชร ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ บ้านปากแพรก หมู่ที่ 5 ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจในการงดเหล้าและร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ให้กับผู้ร่วมลงนามในกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาปี 2566 ของชุมชนปากแพรก ซึ่งมีผู้ร่วมลงนามงดเหล้าเข้าพรรษาในปีนี้ 26 คน โดยมีผู้ร่วมแสดงความยินในเวทีเชิดชูเกียรติทั้งสิ้น 54 คน ทั้งนี้ได้มอบต้นไม้ที่เปรียบเสมือนตัวแทนความพากเพียร การเริ่มต้นที่ดีและร่วมกันสร้างสังคมสุขภาวะไปด้วยกัน ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาจนครบ โดยนายชีพ พยัฆยุทธ์ กำนันตำบลละอุ่นเหนือ และผู้ใหญ่พัชรี หีดรอด  เป็นผู้มอบต้นไม้ดังกล่าว

นางสาวนันทิกา พัฒน์ทอง ประชาคมงดเหล้าจังหวัดระนอง กล่าวว่า “กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาในชุมชนบ้านปากแพรก จะมีกระบวนการทำกิจกรรมตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาเพื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา จากนั้นจะมีการปฏิญานตนและเก็บข้อมูล รวมถึงการติดตามระหว่างพรรษาด้วยกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ผู้ร่วมลงนามมีกำลังใจและสามารถงดเหล้าได้จนครบพรรษาหรือสามารถงดเหล้าต่อเนื่องได้ตลอดชีวิต”

Sunset.