หนองบัวลำภู ลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนนโยบายลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่

ฤดูกาลสุขปลอดเหล้า

เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนนโยบายลดปัจจัยเสี่ยง เหล้าบุหรี่ จังหวัดหนองบัวลำภูประจำปี 2566 เป็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะลดปัจจัยเสี่ยงต่อเนื่องในงานบุญประเพณี

โดยในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง มีนายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ในนามเลขานุการคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนร่วมกันต่อประธานในพิธี และผู้ร่วมพิธีลงนาม

การขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมเหล้าบุหรี่จังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินงานโดยผ่านกลไกคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดหนองบัวลำภู ให้เกิดเป็นนโยบายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพประชาชน ภายใต้5 มาตรการดังนี้

1. ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานควบคุมระดับจังหวัด

2. ให้มีการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่

3. เพื่อป้องกันนักสูบนักดื่ม นักดื่มหน้าใหม่

4. เพื่อการบำบัด รักษา การช่วยเลิกสูบบุหรี่และเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

5. สร้างมาตรการทำให้ชุมชนปลอดเหล้าบุหรี่

ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้มีเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นหน่วยงานเชื่อมประสานให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมจังหวัดหนองบัวลำภู ส่งเสริมให้ประชาชน ลด ละ เลิก เหล้าและบุหรี่ ที่เป็นปัจจัยสำคัญของสาเหตุการเจ็บป่วยและเสียชีวิต การดำเนินงานในครั้งนี้ประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐเอกชนรวมทั้งทั้งสิ้น 26 แห่ง รวมทั้งนายอำเภอทั้ง6 อำเภอ อีกด้วย

ภาพ/ข่าว : นาฎชฎา แจ้งพรมมมา จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร


https://www.facebook.com/StopdrinkNorthEsan/ ช่องทางติดตามข่าวสาร สคล.ภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน